Koffieafval niet hergebruikt door regelgeving

Koffieafval kan de kwaliteit van de landbouwgrond verbeteren. Maar regelgeving staat grootschalig gebruik voorlopig in de weg, zo ervaren koffiebranderij Pelican Rouge en Klompe landbouw.  

„Met ons project gaan we niet de wereld redden, maar hiermee tonen we wel aan wat de mogelijkheden zijn om een stap in de goede richting te zetten”, zegt Ignas Janssens van koffiebranderij Pelican Rouge in een artikel van Nederland Voedselland. Ze doelt op het idee van Mellany Klompe van Klompe landbouw om koffieafval toe te passen op haar land om de kwaliteit hiervan te verbeteren. Het gebruik van koffieresten draagt bij aan de circulaire economie en verbetert de bodemkwaliteit, constateert Janssens( sustainability officer Pelican Rouge). Regelgeving staat het toepassen van koffieafval nog in de weg. Doordat de reststroom gezien wordt als afval, mag er geen gebruik van worden gemaakt. Klompe Landbouw kreeg geen ontheffing om dit te gebruiken voor landbouwgrond. De bedoeling is nu om een veldtest te organiseren. Hierdoor kunnen de milieueffecten gemeten worden en kan het effect in kaart worden gebracht op de bodemkwaliteit en het grindwater.  

actueel
09-10-2018 15:10

Best bekeken

Uitreiking trendrapportage

Beter inzicht in schoonmaakkostenGemeenten hebben een gedetailleerd inzicht in de schoonmaakkosten en zijn in staat deze kosten op een goede manier te sturen. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van de jaarlijkse trendrapportage facilitaire kengetallen gemeente, die de adviesgroep ...

Verstedelijking moet duurzamer

Duurzame ontwikkeling moet het centrale uitgangspunt worden bij de verdere planning van Nederlandse regio's. Dit stelt de VROM-raad in zijn advies 'Duurzame verstedelijking' dat de raad heeft aangeboden aan de demissionaire ministers Huizinga-Heringa (VROM) en Van Middelkoop (WWI). Terwijl duurzame ...