‘Kosten verbouwingen in energiebelasting stoppen’

Vanaf nu tot 2050 moeten elke dag duizend Nederlandse gebouwen duurzaam gerenoveerd worden om de klimaatdoelen van Parijs binnen bereik te houden. Hoe krijgen we het tempo omhoog? Door de kosten van verbouwingen in de energiebelasting te stoppen, zegt. Diederik Samsom, onderhandelaar van het Klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving.  

Het doel van het Klimaatakkoord, een halvering van de Nederlandse CO2-uitstoot, is nog altijd onveranderd. Maar de weg ernaartoe, daar worden de partijen het maar niet over eens. Vooral de onderhandelingstafels industrie en vervoer komen niet tot harde afspraken. Nog vóór 2019 moet er echter een daadwerkelijk akkoord zijn. Diederik Samsom, onderhandelaar van het Klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving, sprak onlangs op het derde Nationaal Congres Bodemenergie, georganiseerd door de Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging. 

Samsom schetste de bekende problematiek in woningen en panden. „Met subsidie kunnen we onze huizen isoleren, maar als we de offerte krijgen, valt die toch tegen. En we zijn net onze vakantie aan het plannen op booking.com en denken: ‘weet je, laat maar zitten’. Herkenbaar? Vier miljoen woningbezitters hebben dit soort gedachten. En corporaties, dat zijn ook net mensen’’, grapt de commissaris van het staatsbedrijf Energie Beheer Nederland.

Om niet te ‘stranden op weg naar Parijs’ moet Nederland acht miljoen gebouwen (zeven miljoen woningen en één miljoen bedrijfsgebouwen) in dertig jaar tijd goed isoleren en op een duurzame manier van warmte voorzien. Tot 2050 hebben we nog achtduizend werkdagen, dus dit betekent duizend verbouwingen per dag, drukte Samsom de bezoekers van het congres op het hart. Hoe kan het tempo omhoog? De voorzitter tekent de plannen van de onderhandelingstafel, ‘De Grote Verbouwing’, toepasselijk genoeg uit als een huis, tegendraads beginnend met het dak. „Er moet een wijkgerichte aanpak komen. Dit gaat over besluitvormingsprocessen, regelgeving en communicatie. Om die aanpak vervolgens mogelijk te maken, is het nodig om de kosten van verbouwingen in de energiebelasting te stoppen. Alleen dan kan deze operatie slagen.’’

Verbouwingskosten in de energiebelasting stoppen betekent dat er meer fiscale ruimte nodig is. Die wordt geboden door de belasting op gas te verhogen en op elektriciteit te verlagen. Hierdoor moet de uiteindelijke rekening gelijk blijven én ruimte bieden om bewoners tot verbouwing te verleiden. Normering van koopwoningen, zoals gaat gebeuren voor utiliteitsgebouwen, is immers niet mogelijk. Daarom wordt gebouwgebonden financiering ontwikkeld. Deze leningen moeten een laag risico en een lage rente bieden en kunnen dus ‘in de energiebelasting geschoven worden’, aldus Samsom.

actueel
09-07-2018 15:07

Best bekeken

Kiezen tussen Lean en Agile niet nodig

Er zijn significante verschillen tussen Lean en Agile. Voor organisaties die hun slagkracht en wendbaarheid willen vergroten, klantgerichter willen werken en meer efficiëntie nastreven is de keuze daarom lastig. Wanneer kies je voor Lean en wanneer is Agile een betere methodiek? Volgens Martijn ...

Klanten De Lage Landen tevreden

De Lage Landen Translease heeft dit jaar de meest tevreden klanten. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Fleetmanagement van het onderzoeksbureau Heliview. Bij dit onderzoek is aan circa 6000 wagenparkbeheerders hun mening gevraagd over dertig aspecten met betrekking tot dienstverlening, ...