Laaggeletterdheid op werkvloer is groot gevaar

Werknemers die laaggeletterd zijn, kunnen een serieus gevaar vormen op de werkvloer. Als een werknemer niet goed kan lezen, vormt dat een risico voor zowel de werknemer als zijn collega’s. Door werknemers taalcursussen aan te bieden, vergroten werkgevers de veiligheid op de werkvloer.   

Werkgevers kunnen een ´Tel mee voor Taal´-subsidie aanvragen voor taalles voor laaggeletterde werknemers. In Nederland zijn 700.000 werknemers laaggeletterd. Werknemers die laaggeletterd zijn, hebben grote moeite met lezen en schrijven. Zij zijn geen analfabeet en kunnen wel lezen en schrijven, maar slechts op een laag niveau. Als werknemers uit schaamte niet durven toe te geven dat zij slecht kunnen lezen en schrijven, kan dit grote risico’s opleveren. Zo kunnen zij arbeidsongevallen veroorzaken als zij veiligheidsinstructies, veiligheidsinformatiebladen en gebruiksaanwijzingen voor machines en producten niet goed kunnen lezen en begrijpen. Dit geldt niet alleen voor laaggeletterden, maar ook voor arbeidsmigranten die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen om geschreven (en misschien ook gesproken) aanwijzingen en instructies te begrijpen.
Tot 15 oktober 2018 kunnen zij via Tel mee met Taal – een initiatief van diverse ministeries – een subsidie aanvragen voor scholing om de taalvaardigheid van werknemers te verbeteren. Werkgevers krijgen maximaal 67 procent van een cursus vergoed tot een bedrag van €1.500 tot een maximum van €200.000. De subsidie wordt uitgekeerd op een ‘op-is-op’-basis.

actueel
12-09-2018 11:09

Best bekeken

Koffiecorner cruciale kantoorfaciliteit

Bij het ontwerp van een nieuw interieur speelt de koffiecorner een steeds belangrijkere rol. Dit constateert onder meer interieurspecialist Jaap den Braber. ‘In vergelijking met een aantal jaar geleden, zijn bedrijven bewuster bezig met de inrichting hiervan. Men wil klanten en medewerkers ...

Energiescan levert goedkopere maaltijden

 De kans is groot dat een deel van de patiënten in het UMC St. Radboud over enige tijd niet meer ’s middags maar ’s avonds de warme maaltijd krijgt voorgeschoteld. Uit onderzoek in het kader van de tweede Meerjarenafspraak (MJA2) is gebleken dat het ziekenhuis daarmee ...