Laaggeletterdheid op werkvloer is groot gevaar

Werknemers die laaggeletterd zijn, kunnen een serieus gevaar vormen op de werkvloer. Als een werknemer niet goed kan lezen, vormt dat een risico voor zowel de werknemer als zijn collega’s. Door werknemers taalcursussen aan te bieden, vergroten werkgevers de veiligheid op de werkvloer.   

Werkgevers kunnen een ´Tel mee voor Taal´-subsidie aanvragen voor taalles voor laaggeletterde werknemers. In Nederland zijn 700.000 werknemers laaggeletterd. Werknemers die laaggeletterd zijn, hebben grote moeite met lezen en schrijven. Zij zijn geen analfabeet en kunnen wel lezen en schrijven, maar slechts op een laag niveau. Als werknemers uit schaamte niet durven toe te geven dat zij slecht kunnen lezen en schrijven, kan dit grote risico’s opleveren. Zo kunnen zij arbeidsongevallen veroorzaken als zij veiligheidsinstructies, veiligheidsinformatiebladen en gebruiksaanwijzingen voor machines en producten niet goed kunnen lezen en begrijpen. Dit geldt niet alleen voor laaggeletterden, maar ook voor arbeidsmigranten die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen om geschreven (en misschien ook gesproken) aanwijzingen en instructies te begrijpen.
Tot 15 oktober 2018 kunnen zij via Tel mee met Taal – een initiatief van diverse ministeries – een subsidie aanvragen voor scholing om de taalvaardigheid van werknemers te verbeteren. Werkgevers krijgen maximaal 67 procent van een cursus vergoed tot een bedrag van €1.500 tot een maximum van €200.000. De subsidie wordt uitgekeerd op een ‘op-is-op’-basis.

actueel
12-09-2018 11:09

Best bekeken

Klanten De Lage Landen tevreden

De Lage Landen Translease heeft dit jaar de meest tevreden klanten. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Fleetmanagement van het onderzoeksbureau Heliview. Bij dit onderzoek is aan circa 6000 wagenparkbeheerders hun mening gevraagd over dertig aspecten met betrekking tot dienstverlening, ...

Chatbots voldoen nog lang niet aan klantverwachtingen

Snelle, simpele vragen zijn voor de meeste chatbots geen punt, maar heel veel meer moet je er niet van verwachten anno nu. Volgens onderzoek van Pegasystems onder 3.500 consumenten in de Verenigde Staten, Canada, Europa en Australië, scoort ‘gebrek aan intelligentie’ hoog op de ...