Laaggeletterdheid op werkvloer is groot gevaar

Werknemers die laaggeletterd zijn, kunnen een serieus gevaar vormen op de werkvloer. Als een werknemer niet goed kan lezen, vormt dat een risico voor zowel de werknemer als zijn collega’s. Door werknemers taalcursussen aan te bieden, vergroten werkgevers de veiligheid op de werkvloer.   

Werkgevers kunnen een ´Tel mee voor Taal´-subsidie aanvragen voor taalles voor laaggeletterde werknemers. In Nederland zijn 700.000 werknemers laaggeletterd. Werknemers die laaggeletterd zijn, hebben grote moeite met lezen en schrijven. Zij zijn geen analfabeet en kunnen wel lezen en schrijven, maar slechts op een laag niveau. Als werknemers uit schaamte niet durven toe te geven dat zij slecht kunnen lezen en schrijven, kan dit grote risico’s opleveren. Zo kunnen zij arbeidsongevallen veroorzaken als zij veiligheidsinstructies, veiligheidsinformatiebladen en gebruiksaanwijzingen voor machines en producten niet goed kunnen lezen en begrijpen. Dit geldt niet alleen voor laaggeletterden, maar ook voor arbeidsmigranten die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen om geschreven (en misschien ook gesproken) aanwijzingen en instructies te begrijpen.
Tot 15 oktober 2018 kunnen zij via Tel mee met Taal – een initiatief van diverse ministeries – een subsidie aanvragen voor scholing om de taalvaardigheid van werknemers te verbeteren. Werkgevers krijgen maximaal 67 procent van een cursus vergoed tot een bedrag van €1.500 tot een maximum van €200.000. De subsidie wordt uitgekeerd op een ‘op-is-op’-basis.

actueel
12-09-2018 11:09

Best bekeken

'Als je het hier niet vindt, bestaat het nog niet'

Chapeau: Internationale beurs ISSA/Interclean dit keer in Amsterdam Zo’n vijftien gele, witte en rode hoogwerkers trekken de aandacht op het plein voor de Amsterdam RAI. De hoogste is 101 meter, een wereldprimeur van Maes. De kleinste van Hinowa Nederland is 19 meter, ook een primeur in ...

Veel belangstelling voor nieuw facilitair weekblad

Geslaagde introductievan facilitair weekblad De introductie van het nieuwe weekblad Facilitair en gebouwbeheer is geslaagd. Binnen 48 uur na bekendmaking van het nieuwe weekblad eind vorige week schreven zich al meer dan duizend nieuwe (proef)abonnementen in. De uitgever verwacht op basis van dit ...