‘Labelverplichting effectief beleidsinstrument’

Voor kantoren geldt vanaf 2023 een label C-verplichting. Voor maatschappelijk vastgoed nog niet, maar als het aan het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)  ligt, komt daar verandering in. Het onderzoeksinstituut op het gebied van energie stelt na uitgebreid onderzoek dat een labelverplichting een effectief beleidsinstrument is om het energieverbruik van maatschappelijk vastgoed naar beneden te brengen.

Nu is het woord aan de politiek, de Tweede Kamer beslist binnenkort of de labelverplichting er komt of niet. ,,We zien dat er in de utiliteitsbouw al veel energiebesparende maatregelen worden genomen’, stelt Robin Niessink van ECN. ,,Dat is een goede ontwikkeling, maar deze maatregelen zijn zeker niet voldoende voor de lange termijndoelstellingen. Daarvoor moeten we echt meer doen.’’ Vandaar dat het ECN in opdracht van RVO.nl en het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft onderzocht wat de mogelijke besparingen, kosten, opbrengsten en terugverdientijden zijn van een labelverplichting.

Het ECN onderzocht eerst bij welke sectoren uit de dienstensector het meest te besparen valt. Men kwam daarbij uit op horeca, zorg, winkels en het onderwijs. Vervolgens heeft het onderzoeksinstituut op basis van referentiegebouwen mogelijke maatregelenpakketten opgesteld en berekeningen gemaakt van de energiebesparingen, investeringskosten, opbrengsten en terugverdientijden. Niessink: ,,We hebben doorrekeningen gemaakt aan de hand van referentiegebouwen met labels minder dan label C. Daarbij hebben we gekeken welke maatregelen nodig zijn om te voldoen aan de verplichting en vervolgens hebben we met de labelsoftware de besparingen van de maatregelenpakketten berekend.’’

In het onderzoek keek het ECN ook naar de mogelijke gevolgen van een label A-verplichting. Er zijn dan meer glasisolatie, zon-PV en warmteterugwinning uit ventilatielucht nodig. ,,De investeringen om tot label A te komen, zijn uiteraard hoger, maar deze maatregelen leiden ook tot meer energiebesparingen’’, stelt Niessink. ,,Met kosteneffectieve maatregelen is het in sommige gevallen zelfs mogelijk om de investering in ongeveer dezelfde tijd terug te verdienen. Economisch gezien is het dus logisch om naar een label A-verplichting te kijken. Maar voor veel organisaties is dit momenteel nog te ingrijpend.’’

Een tussenstap in de vorm van een label C-verplichting voor 2023 lijkt daarom logisch, met een label A-verplichting voor 2030, aldus Niessink. Als de labelverplichting door de Tweede Kamer komt, moeten gebouweigenaren nu al anticiperen op de te treffen maatregelen. ,,Als banken net als bij kantoren financiering beschikbaar stellen voor labelverbetering, dan kan de financiering door de markt worden gerealiseerd. ESCo-contracten kunnen schoolbesturen en zorginstellingen helpen bij het bepalen en uitvoeren van de maatregelenpakketten.’’

actueel
02-04-2018 09:04

Best bekeken

Koffiecorner cruciale kantoorfaciliteit

Bij het ontwerp van een nieuw interieur speelt de koffiecorner een steeds belangrijkere rol. Dit constateert onder meer interieurspecialist Jaap den Braber. ‘In vergelijking met een aantal jaar geleden, zijn bedrijven bewuster bezig met de inrichting hiervan. Men wil klanten en medewerkers ...

Energiescan levert goedkopere maaltijden

 De kans is groot dat een deel van de patiënten in het UMC St. Radboud over enige tijd niet meer ’s middags maar ’s avonds de warme maaltijd krijgt voorgeschoteld. Uit onderzoek in het kader van de tweede Meerjarenafspraak (MJA2) is gebleken dat het ziekenhuis daarmee ...