Lat ligt ieder jaar hoger voor facilitaire dienst

De tevredenheid van opdrachtgevers over facilitaire dienstverleners is het afgelopen jaar licht gedaald. Niet zozeer omdat leveranciers van facilitaire diensten een minder dienstverlening zijn gaan aanbieden, maar vooral omdat opdrachtgevers en eindklanten steeds hogere verwachtingen hebben. Goede prestaties in het verleden hebben geleid tot nog hogere verwachtingen.

Dit blijkt uit de 2019-editie van het ‘Facility Management Provider Performance Onderzoek’ van Hospitality Group, dat de prestaties van facilitaire aanbieders in Nederland onder de loep heeft genomen. Het gemiddelde rapportcijfer van alle onderzochte dienstverleners kwam dit jaar uit op 7,1, een daling van 0,3 ten opzichte van de 7,4 vorig jaar. „Wij achten het minder
aannemelijk dat de prestaties per saldo zijn gedaald. Wij zien de verklaring hiervoor dan ook primair in een kritischer wordende opdrachtgever”, schrijven de auteurs van Hospitality Group in het 115-pagina tellende onderzoeksrapport.

Het meest tevreden zijn opdrachtgevers over het aspect contract compliance, oftewel het nakomen van afspraken, het continueren en monitoren van de dienstverlening en naleving van organisatiestandaarden en wet- en regelgeving. „Aangezien contract compliance gericht is op het juist uitvoeren van wat is afgesproken, is het logisch dat opdrachtgevers en dienstverleners hier een hoog belang aan hechten. De grootste uitdaging voor aanbieders ligt in het actief
bewaken van de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening”, zo tekent consultancy.nl op.

actueel
15-04-2019 16:04

Best bekeken

Uitreiking trendrapportage

Beter inzicht in schoonmaakkostenGemeenten hebben een gedetailleerd inzicht in de schoonmaakkosten en zijn in staat deze kosten op een goede manier te sturen. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van de jaarlijkse trendrapportage facilitaire kengetallen gemeente, die de adviesgroep ...

Verstedelijking moet duurzamer

Duurzame ontwikkeling moet het centrale uitgangspunt worden bij de verdere planning van Nederlandse regio's. Dit stelt de VROM-raad in zijn advies 'Duurzame verstedelijking' dat de raad heeft aangeboden aan de demissionaire ministers Huizinga-Heringa (VROM) en Van Middelkoop (WWI). Terwijl duurzame ...