Leernetwerken Klimaatneutraal en Circulair Inkopen van start

Met een gezamenlijke inkoopvolume van €73 miljard heeft de overheid een krachtig instrument om de eigen CO2-uitstoot te minimaliseren én markten te verduurzamen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) berekende dat met de overheidsinkoop over 2015 en 2016 in acht productcategorieën een CO2-besparing van ongeveer 5 Mton over de totale looptijd van de contracten wordt gerealiseerd.

Maar hoe geef je binnen je organisatie concreet invulling aan klimaatneutraal en circulair inkopen? Daarover gaan deelnemers aan de tien leernetwerken de komende maanden met experts en met elkaar in gesprek. Ruim 260 deelnemers hebben zich aangemeld voor de leernetwerken Klimaatneutraal en Circulair Inkopen. Medewerkers van gemeenten, waterschappen, rijksoverheid en andere (semi-)overheden gaan tot het einde van het jaar kennis opdoen en ervaringen uitwisselen. Zes leernetwerken richten zich op specifieke productgroepen (zoals kantoorinrichting, ICT of mobiliteit), en vier op organisatie-thema’s (zoals samenwerking met de markt of interne organisatie). Dat MVI een verantwoordelijkheid is van de hele organisatie, blijkt uit de samenstelling van de leernetwerken: zowel inkopers, duurzaamheidscoördinatoren, contractmanagers als projectleiders meldden zich aan.

actueel
10-07-2018 12:07

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...