Leernetwerken Klimaatneutraal en Circulair Inkopen van start

Met een gezamenlijke inkoopvolume van €73 miljard heeft de overheid een krachtig instrument om de eigen CO2-uitstoot te minimaliseren én markten te verduurzamen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) berekende dat met de overheidsinkoop over 2015 en 2016 in acht productcategorieën een CO2-besparing van ongeveer 5 Mton over de totale looptijd van de contracten wordt gerealiseerd.

Maar hoe geef je binnen je organisatie concreet invulling aan klimaatneutraal en circulair inkopen? Daarover gaan deelnemers aan de tien leernetwerken de komende maanden met experts en met elkaar in gesprek. Ruim 260 deelnemers hebben zich aangemeld voor de leernetwerken Klimaatneutraal en Circulair Inkopen. Medewerkers van gemeenten, waterschappen, rijksoverheid en andere (semi-)overheden gaan tot het einde van het jaar kennis opdoen en ervaringen uitwisselen. Zes leernetwerken richten zich op specifieke productgroepen (zoals kantoorinrichting, ICT of mobiliteit), en vier op organisatie-thema’s (zoals samenwerking met de markt of interne organisatie). Dat MVI een verantwoordelijkheid is van de hele organisatie, blijkt uit de samenstelling van de leernetwerken: zowel inkopers, duurzaamheidscoördinatoren, contractmanagers als projectleiders meldden zich aan.

actueel
10-07-2018 12:07

Best bekeken

Klanten De Lage Landen tevreden

De Lage Landen Translease heeft dit jaar de meest tevreden klanten. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Fleetmanagement van het onderzoeksbureau Heliview. Bij dit onderzoek is aan circa 6000 wagenparkbeheerders hun mening gevraagd over dertig aspecten met betrekking tot dienstverlening, ...

Chatbots voldoen nog lang niet aan klantverwachtingen

Snelle, simpele vragen zijn voor de meeste chatbots geen punt, maar heel veel meer moet je er niet van verwachten anno nu. Volgens onderzoek van Pegasystems onder 3.500 consumenten in de Verenigde Staten, Canada, Europa en Australië, scoort ‘gebrek aan intelligentie’ hoog op de ...