MVI Lelystad verder ingevuld

De duurzame agenda van de gemeente Lelystad richt zich op zes speerpunten: energie, afval & circulaire economie, voedsel, fysieke leefomgeving, mobiliteit en onderwijs & ondernemen. Daarbij wil de gemeente zelf ook het goede voorbeeld geven en de organisatie verder verduurzamen. Met de vaststelling van het actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) geeft Lelystad ook invulling aan het Manifest MVI van het Rijk.

Het actieplan richt zich er op om bij aanbestedingen niet alleen te letten op het product, maar ook op de keten. Dit betekent dat, naast de prijs van de producten of diensten, ook wordt gelet op de effecten van de inkoop op milieu (o.a. energieverbruik, gescheiden afvalinzameling) en sociale aspecten (meer werkgelegenheid creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt). Ook wordt bij duurzame inkoop rekening gehouden met de mogelijkheden voor lokale bedrijven en wordt ingezet op het meten van resultaten, zodat de effecten zichtbaar worden.

Ook de overheden in de regio zijn bezig met maatschappelijk verantwoord inkopen. De Metropool Regio Amsterdam heeft ambities op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen. Binnen de MRA wordt ingezet op vijftig procent circulaire inkoop in 2025. Circulaire inkoop wil zeggen dat de producten die worden ingekocht zoveel mogelijk opnieuw worden gebruikt en van gerecyclede materialen zijn gemaakt. De activiteiten worden uitgevoerd binnen de beschikbare middelen voor inkoop en duurzaamheid.

actueel
03-05-2018 15:05

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...