MVI Lelystad verder ingevuld

De duurzame agenda van de gemeente Lelystad richt zich op zes speerpunten: energie, afval & circulaire economie, voedsel, fysieke leefomgeving, mobiliteit en onderwijs & ondernemen. Daarbij wil de gemeente zelf ook het goede voorbeeld geven en de organisatie verder verduurzamen. Met de vaststelling van het actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) geeft Lelystad ook invulling aan het Manifest MVI van het Rijk.

Het actieplan richt zich er op om bij aanbestedingen niet alleen te letten op het product, maar ook op de keten. Dit betekent dat, naast de prijs van de producten of diensten, ook wordt gelet op de effecten van de inkoop op milieu (o.a. energieverbruik, gescheiden afvalinzameling) en sociale aspecten (meer werkgelegenheid creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt). Ook wordt bij duurzame inkoop rekening gehouden met de mogelijkheden voor lokale bedrijven en wordt ingezet op het meten van resultaten, zodat de effecten zichtbaar worden.

Ook de overheden in de regio zijn bezig met maatschappelijk verantwoord inkopen. De Metropool Regio Amsterdam heeft ambities op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen. Binnen de MRA wordt ingezet op vijftig procent circulaire inkoop in 2025. Circulaire inkoop wil zeggen dat de producten die worden ingekocht zoveel mogelijk opnieuw worden gebruikt en van gerecyclede materialen zijn gemaakt. De activiteiten worden uitgevoerd binnen de beschikbare middelen voor inkoop en duurzaamheid.

actueel
03-05-2018 15:05

Best bekeken

Koffiecorner cruciale kantoorfaciliteit

Bij het ontwerp van een nieuw interieur speelt de koffiecorner een steeds belangrijkere rol. Dit constateert onder meer interieurspecialist Jaap den Braber. ‘In vergelijking met een aantal jaar geleden, zijn bedrijven bewuster bezig met de inrichting hiervan. Men wil klanten en medewerkers ...

Energiescan levert goedkopere maaltijden

 De kans is groot dat een deel van de patiënten in het UMC St. Radboud over enige tijd niet meer ’s middags maar ’s avonds de warme maaltijd krijgt voorgeschoteld. Uit onderzoek in het kader van de tweede Meerjarenafspraak (MJA2) is gebleken dat het ziekenhuis daarmee ...