Mannelijke inkoper verdient meer dan vrouwelijke collega

Er zijn op internet veel salarisonderzoeken te vinden, maar deze zijn vaak algemeen van aard. Adviesbureau Supply Value besloot hier verandering in te brengen en startte een eigen jaarlijks salarisonderzoek binnen het inkoopvakgebied. Het onderzoek is bedoeld om inkoopprofessionals inzicht te geven in onder meer de verschillende functies binnen het vakgebied en het salaris dat daarmee gemoeid is.  

Om hier een beeld van te krijgen, werd een online enquête uitgezet, die is ingevuld door 257 inkoopprofessionals. Meer dan 35 procent hiervan heeft te maken met facilitaire inkoop. Eén van de thema’s binnen het onderzoek is: functies binnen inkoop. De resultaten laten zien dat in eerste instantie maar liefst 139 verschillende functietitels genoemd werden door de 257 inkoopprofessionals. Omdat het in veel van deze gevallen gaat om verschillende titels waarmee grofweg dezelfde rol wordt aangeduid, werd aan de respondenten ook gevraagd met welke van zeven voorgestelde functieomschrijvingen hun rol het meeste overeenkomt. Hieruit blijkt dat het grootste deel van de professionals (38 procent) zijn functie classificeert als inkoper, gevolgd door inkoopmanager (33 procent). Verder blijkt dat veertig procent van de professionals zich in een leidinggevende functie bevindt, waarbij vooral opvalt dat mannen (46 procent) aanmerkelijk vaker zo’n functie bekleden dan vrouwen (21 procent). Ook op het gebied van beloning toont zich een significant verschil tussen de mannelijke en vrouwelijke inkoopprofessionals. Het gemiddelde bruto maandsalaris van alle inkoopprofessionals is 4.832 euro. Gemiddeld verdienen de mannelijke respondenten, op basis van een 40-urige werkweek een bruto maandsalaris van 5.094 euro en vrouwen 4.377 euro. Met zestien procent verdienen de meeste professionals een brutosalaris van tussen de 4.000 en 4.500 euro, gevolgd door veertien procent die tussen de 3.500 en 4.000 euro krijgt betaald. Als we kijken naar de verschillende functiecategorieën, verdienen assistent-inkopers het minst, namelijk 2.714 euro bruto per maand. Daarna volgen de inkopers met een bedrag van 3.869 euro, de contractmanagers met 4.400 euro, de categoriemanagers met  5.205 euro en de inkoopmanagers met 5.423 euro. De relatieve grootverdieners binnen het inkoopvak zijn de inkoopdirecteuren met 7.963 euro en de CPO’s met 8.062 euro. Naast dit basissalaris ontvangt 46 procent van de professionals nog een bonus, 55 procent een reiskostenvergoeding, vijftig procent een pensioenbijdrage en 43 procent een dertiende maand. Ten aanzien van het bonusbeleid zijn grote verschillen zichtbaar tussen inkoopprofessionals die in dienst zijn bij de overheid en zij die werken voor een commercieel bedrijf. Terwijl slechts 26 procent van de overheidswerknemers een bonus ontvangt, ligt dit aandeel bij de professionals binnen commerciële ondernemingen met 51 procent praktisch twee keer zo hoog. 

actueel
04-07-2018 10:07

Best bekeken

Klanten De Lage Landen tevreden

De Lage Landen Translease heeft dit jaar de meest tevreden klanten. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Fleetmanagement van het onderzoeksbureau Heliview. Bij dit onderzoek is aan circa 6000 wagenparkbeheerders hun mening gevraagd over dertig aspecten met betrekking tot dienstverlening, ...

Chatbots voldoen nog lang niet aan klantverwachtingen

Snelle, simpele vragen zijn voor de meeste chatbots geen punt, maar heel veel meer moet je er niet van verwachten anno nu. Volgens onderzoek van Pegasystems onder 3.500 consumenten in de Verenigde Staten, Canada, Europa en Australië, scoort ‘gebrek aan intelligentie’ hoog op de ...