Marinevliegkamp Valkenburg duurzaam ontmanteld

Het voormalig Marinevliegkamp Valkenburg in Katwijk is in vijf jaar tijd ontmanteld. Het grootste deel van de vrijkomende materialen is duurzaam hergebruikt voor andere projecten. Heijmans leverde het terrein van 250 hectare na onderzoek, sloop en sanering begin juli op aan het Rijksvastgoedbedrijf.  

Na selectie en aanbesteding (op basis van een UAV-GC contract) voerde Heijmans de ontmanteling van de voormalige start- en landingsbanen en de gebouwen uit. Het terrein is gesaneerd, gedetecteerd en ook ontdaan van niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de ontmanteling zijn diverse loopgraven, munitie, wapens en onderdelen van een gevechtsvliegtuig gevonden. De looptijd en het contract waren zo opgesteld dat de aannemer vrijkomende materialen zo goed mogelijk kon hergebruiken voor andere projecten. De zorgvuldig gesloopte gebouwen, voormalige brandstofvoorzieningen en startbanen zijn uiteindelijk verwerkt tot menggranulaat. Het Rijksvastgoedbedrijf  gebruikt dit materiaal te zijner tijd deels voor de ontwikkeling van bouwwegen en ophogingen op hetzelfde terrein. De locatie wordt her bestemd en ontwikkeld tot een duurzame, hoogwaardige woon- en werklocatie met 5000 woningen.

actueel
31-08-2018 12:08

Best bekeken

Koffiecorner cruciale kantoorfaciliteit

Bij het ontwerp van een nieuw interieur speelt de koffiecorner een steeds belangrijkere rol. Dit constateert onder meer interieurspecialist Jaap den Braber. ‘In vergelijking met een aantal jaar geleden, zijn bedrijven bewuster bezig met de inrichting hiervan. Men wil klanten en medewerkers ...

Energiescan levert goedkopere maaltijden

 De kans is groot dat een deel van de patiënten in het UMC St. Radboud over enige tijd niet meer ’s middags maar ’s avonds de warme maaltijd krijgt voorgeschoteld. Uit onderzoek in het kader van de tweede Meerjarenafspraak (MJA2) is gebleken dat het ziekenhuis daarmee ...