Massale sloop en nieuwbouw van zorgvastgoed in aardbevingsgebied

Overheden, zorgverzekeraar Menzis, zorginstellingen en andere partijen die samenwerken in de Stuurgroep Zorg willen vaart zetten achter het aardbevingsbestendig maken van zorggebouwen in Groningen. In het aardbevingsgebied moeten twaalf verpleeghuizen worden gesloopt. Daarvoor in de plaats komt nieuwbouw voor vijf grote zorgcomplexen met in totaal meer dan zeshonderd bedden.  

Voor de projecten in Appingedam, Delfzijl, Slochteren, Uithuizen en Loppersum is meer geld nodig dan de betrokken partijen kunnen opbrengen. De kosten lopen in de vele miljoenen. Daarom hoopt de stuurgroep dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gaat meebetalen. Over de kosten van de projecten in de vijf plaatsen en de bijdrage die van de NAM wordt verwacht, kan voorzitter Maarten Ruys van de Stuurgroep Zorg niets zeggen. „Het is niet verstandig om daar nu op in te gaan, omdat het om ingewikkelde berekeningen gaat", zegt Ruys tegen Skipr. „Overigens is het niet aan de stuurgroep om met de NAM te overleggen over de hoogte van de bijdrage. Dat is aan het ministerie van Economische Zaken." Directe risico's zijn er nu niet voor de mensen die in de panden wonen, maar toch vinden we het belangrijk om aan de slag te gaan", meldt Ruys. „Bij het aardbevingsbestendig maken, moet je onder meer denken aan het sterker maken van de liftschachten en trappenhuizen."

actueel
27-11-2018 16:11

Best bekeken

Goed tekeningbeheersysteem is van strategische waarde

Een goed doordacht en opgezet tekeningenbeheersysteem vormt een uiterst belangrijke transparante schakel in de communicatie met betrokken partijen. Het belang van een eenduidig, goed opgezet strategisch tekeningenbeheersysteem komt vooral tot uitdrukking bij belangrijke interne processen op gebieden ...

Innovatie

Itannex heeft bij Van Heeswijk Elektrotechniek in Schijndel de Autodesk Revit MEP software geïmplementeerd om technische installaties beter geïntegreerd te kunnen ontwerpen. Met deze 3D-software, gebaseerd op een ‘Building Information Model’ (BIM), is het installatiebedrijf in ...