Medewerkerstevredenheid verhogen met inspirerende werkplek

Medewerkerstevredenheid heeft een rechtstreekse invloed op de bottom line van een bedrijf. Je kunt deze medewerkerstevredenheid verhogen met een inspirerende werkplek. Een team onderzoekers van de University of Warwick ontdekte recentelijk dat gelukkige medewerkers twaalf procent productiever zijn dan de norm en twee-en-twintig procent productiever dan hun ongelukkige collega’s.

Een van de hoofdonderzoekers van het onderzoek, Dr. Daniel Sgroi, legde uit: ,,De drijvende kracht is dat gelukkige werknemers hun tijd efficiënter gebruiken, zodat ze sneller werken zonder aan kwaliteit in te boeten. Het creëren van een happy workplace op uw to-do lijst zetten, is niet zo moeilijk. De uitdaging is om te ontdekken hoe je je werknemers gelukkig en productief houdt.’’ Op de website www.servicefutures.nl staan enkele tips om de medewerkerstevredenheid te verhogen met een inspirerende werkplek.

Een gemeenschappelijk doel Om tot een ‘happy workplace’ te komen, moeten mensen gedreven worden door meer dan winst alleen. Om het leven zinvol te maken, dient het een kernonderdeel te zijn van de bedrijfscultuur. ‘De bedrijfscultuur moet ons werkleven verrijken en ons gelukkig maken, en deels ons bestaan zin geven.’  

Werk-privébalans vooropstellen Als je de werknemers gelukkiger wilt maken, is het belangrijk om rekening te houden met de oorzaken van ontevredenheid. Stress en overwerken zijn belangrijke oorzaken en bijwerkingen van werken. Volgens een recent onderzoek vinden veel werknemers welzijnsinitiatieven een goede optie om stress en burn-outs tegen te gaan en werknemers tevredener te maken. Deze uitkomsten worden door onderzoek ondersteund.

Laat mensen thuiswerken De werk-privébalans gaat hand in hand met flexibiliteit. Het meeste kantoorpersoneel kan tegenwoordig overal werken. Flexibel werken, zowel wat betreft werktijden als locatie, heeft verscheidene positieve uitwerkingen op personen en bedrijven als geheel; de belangrijkste verbeteringen zijn meer tevredenheid op het werk, hogere productiviteit en retentie.

Waardeer en erken werknemers Werknemers die waardering en erkenning krijgen, hebben het gevoel dat hun werk wordt gewaardeerd. Waardering en erkenning zijn eenvoudige tools voor leiders en managers om een happy workplace te creëren. Het loont dus om de medewerkerstevredenheid te verhogen met een inspirerende werkplek.  

actueel
06-12-2017 10:12

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...