Medezeggenschap wil groter sportcentrum

Als het aan de medezeggenschap van Tilburg University ligt, wordt het sportcentrum van die universiteit op termijn flink uitgebreid. Dat zeiden de fracties van de universiteitsraad tijdens een vergadering waarin gesproken werd over de prijs van de sportkaart.

Om meer internationale studenten te trekken, wil het College van Bestuur de sportkaart voor
internationale studenten gratis maken. De medezeggenschapsfracties zijn niet enthousiast. Ze maken zich zorgen over de drukte in het sportcentrum dat vijf jaar geleden nog uitgebreid werd verbouwd. Veel studenten kiezen voor externe sportscholen omdat ze bij het sportcentrum van de universiteit in de rij moeten staan voor fitnessapparatuur. Verder wil de universiteit sowieso dat het aantal studenten flink groeit, waardoor ook al meer drukte wordt verwacht bij het sporten.

CvB-vicevoorzitter Paulina Snijders zei volgens het universiteitsblad dat de universiteit op termijn de aangrenzende voormalige moskee bij het sportcentrum wil trekken. Omdat dat pand tot gemeentelijk monument is aangewezen, loopt deze uitbreiding enige vertraging op. Volgens directeur Facility Services Marcel van Ieperen kan het pand er over vijf jaar zijn.

actueel
16-04-2019 09:04

Best bekeken

Uitreiking trendrapportage

Beter inzicht in schoonmaakkostenGemeenten hebben een gedetailleerd inzicht in de schoonmaakkosten en zijn in staat deze kosten op een goede manier te sturen. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van de jaarlijkse trendrapportage facilitaire kengetallen gemeente, die de adviesgroep ...

Verstedelijking moet duurzamer

Duurzame ontwikkeling moet het centrale uitgangspunt worden bij de verdere planning van Nederlandse regio's. Dit stelt de VROM-raad in zijn advies 'Duurzame verstedelijking' dat de raad heeft aangeboden aan de demissionaire ministers Huizinga-Heringa (VROM) en Van Middelkoop (WWI). Terwijl duurzame ...