Meer concrete samenwerking op het gebied van opleidingen

Dienstverlening-praktijkroute BOL is een innovatieve tweejarige opleiding, die inspeelt op de maatschappelijke behoefte om de beroepsopleidingen beter aan te laten sluiten bij de praktijk. Via deze praktijkroute, die komend schooljaar van start gaat in Rotterdam, ontwikkelen studenten zich in de praktijk. De werkprocessen van de deelnemende organisaties vormen de basis voor de opleiding. Studenten volgen hun opleiding dan ook volledig bij deze organisaties.

Deze nieuwe manier van leren is een initiatief van Facilicom, Excelsior4all, Laurens, Welzijn E25, Humanitas en Albeda. Een innovatieteam, bestaande uit het onderwijs en leden uit ieder van deze organisaties, houdt zich bezig met het ontwerp en de realisatie van de route. Niet alleen de praktijklessen, maar ook de theorielessen vinden op locatie plaats. Werknemers van de organisaties worden betrokken bij de diverse rollen in het leerproces. Zo worden leren en werken volledig met elkaar verweven, waardoor de opleiding volledig door co-creatie wordt vormgegeven. Op deze manier kunnen studenten beter worden voorbereid op een kansrijke loopbaan in de dienstverlenende sector. Studenten die vanaf komend schooljaar gaan deelnemen aan de praktijkroute, doorlopen hun opleiding bij drie verschillende deelnemende dienstverlenende organisaties. Daardoor leren ze in de context van verschillende organisatieculturen, -vormen en praktijkcontexten. Na anderhalf jaar kan de student kiezen in welk uitstroomprofiel of - profielen hij wil afstuderen.

actueel
31-01-2018 12:01

Best bekeken

Fm en duurzame daden

Nu duurzaamheid op de agenda van vrijwel iedere facilitair manager staat, rijst de vraag wat hij moet weten om dit onderwerp bij de kop te pakken. Facilitair managers zijn al langer bezig met de ecologische gevolgen van de bedrijfsvoering en spelen hierop in door de introductie van bijvoorbeeld een ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...