Meer concrete samenwerking op het gebied van opleidingen

Dienstverlening-praktijkroute BOL is een innovatieve tweejarige opleiding, die inspeelt op de maatschappelijke behoefte om de beroepsopleidingen beter aan te laten sluiten bij de praktijk. Via deze praktijkroute, die komend schooljaar van start gaat in Rotterdam, ontwikkelen studenten zich in de praktijk. De werkprocessen van de deelnemende organisaties vormen de basis voor de opleiding. Studenten volgen hun opleiding dan ook volledig bij deze organisaties.

Deze nieuwe manier van leren is een initiatief van Facilicom, Excelsior4all, Laurens, Welzijn E25, Humanitas en Albeda. Een innovatieteam, bestaande uit het onderwijs en leden uit ieder van deze organisaties, houdt zich bezig met het ontwerp en de realisatie van de route. Niet alleen de praktijklessen, maar ook de theorielessen vinden op locatie plaats. Werknemers van de organisaties worden betrokken bij de diverse rollen in het leerproces. Zo worden leren en werken volledig met elkaar verweven, waardoor de opleiding volledig door co-creatie wordt vormgegeven. Op deze manier kunnen studenten beter worden voorbereid op een kansrijke loopbaan in de dienstverlenende sector. Studenten die vanaf komend schooljaar gaan deelnemen aan de praktijkroute, doorlopen hun opleiding bij drie verschillende deelnemende dienstverlenende organisaties. Daardoor leren ze in de context van verschillende organisatieculturen, -vormen en praktijkcontexten. Na anderhalf jaar kan de student kiezen in welk uitstroomprofiel of - profielen hij wil afstuderen.

actueel
31-01-2018 12:01

Best bekeken

Multimediaal concept voor ict-beslissers overheid

De (semi-)overheden krijgen een eigen tijdschrift over ict, dat hen in hun besluitvorming moet ondersteunen. Ieder jaar besteden zij 10 miljard aan ict, maar beschikken daarbij volgens de uitgever niet over adequate informatie, dat hen in hun besluitvorming ondersteunt. Digitaal Bestuur moet dat ...

Betere recycling reduceert restafval

Door beter te recyclen, kan de afvalberg fors afnemen. De overheid heeft hierbij een belangrijke voorbeeldfunctie. Inmiddels werken onder andere de gemeenten Tilburg en Hellevoetssluis al met de Recyclingset van Waste Care Systems. De hoeveelheid restafval is hier afgenomen tot circa 15%. In het ...