Meer concrete samenwerking op het gebied van opleidingen

Dienstverlening-praktijkroute BOL is een innovatieve tweejarige opleiding, die inspeelt op de maatschappelijke behoefte om de beroepsopleidingen beter aan te laten sluiten bij de praktijk. Via deze praktijkroute, die komend schooljaar van start gaat in Rotterdam, ontwikkelen studenten zich in de praktijk. De werkprocessen van de deelnemende organisaties vormen de basis voor de opleiding. Studenten volgen hun opleiding dan ook volledig bij deze organisaties.

Deze nieuwe manier van leren is een initiatief van Facilicom, Excelsior4all, Laurens, Welzijn E25, Humanitas en Albeda. Een innovatieteam, bestaande uit het onderwijs en leden uit ieder van deze organisaties, houdt zich bezig met het ontwerp en de realisatie van de route. Niet alleen de praktijklessen, maar ook de theorielessen vinden op locatie plaats. Werknemers van de organisaties worden betrokken bij de diverse rollen in het leerproces. Zo worden leren en werken volledig met elkaar verweven, waardoor de opleiding volledig door co-creatie wordt vormgegeven. Op deze manier kunnen studenten beter worden voorbereid op een kansrijke loopbaan in de dienstverlenende sector. Studenten die vanaf komend schooljaar gaan deelnemen aan de praktijkroute, doorlopen hun opleiding bij drie verschillende deelnemende dienstverlenende organisaties. Daardoor leren ze in de context van verschillende organisatieculturen, -vormen en praktijkcontexten. Na anderhalf jaar kan de student kiezen in welk uitstroomprofiel of - profielen hij wil afstuderen.

actueel
31-01-2018 12:01

Best bekeken

Hoe luncht Nederlandse werknemer

Nederlanders zijn onder te verdelen in bewuste eters, mobiele consumenten, lekkerbekken, traditionele lunchers en grote genieters. Dit blijkt uit de antwoorden van de veertigduizend personen, die online meededen aan een enquête van Cateraar Albron. Via de website ...

Het nieuwe maatwerken

Een beetje een rare. Soms een lastpost, maar ook gids en vakman. Dat typeert huisvestingsadviseur en interieurarchitect Erick Wuestman. Hij voelt dat bedrijven hem in eerste instantie soms lastig vinden als ze hem hebben ingehuurd voor advies over hun huisvestingsvraagstuk. Probleem is dat de meeste ...