Meer concrete samenwerking op het gebied van opleidingen

Dienstverlening-praktijkroute BOL is een innovatieve tweejarige opleiding, die inspeelt op de maatschappelijke behoefte om de beroepsopleidingen beter aan te laten sluiten bij de praktijk. Via deze praktijkroute, die komend schooljaar van start gaat in Rotterdam, ontwikkelen studenten zich in de praktijk. De werkprocessen van de deelnemende organisaties vormen de basis voor de opleiding. Studenten volgen hun opleiding dan ook volledig bij deze organisaties.

Deze nieuwe manier van leren is een initiatief van Facilicom, Excelsior4all, Laurens, Welzijn E25, Humanitas en Albeda. Een innovatieteam, bestaande uit het onderwijs en leden uit ieder van deze organisaties, houdt zich bezig met het ontwerp en de realisatie van de route. Niet alleen de praktijklessen, maar ook de theorielessen vinden op locatie plaats. Werknemers van de organisaties worden betrokken bij de diverse rollen in het leerproces. Zo worden leren en werken volledig met elkaar verweven, waardoor de opleiding volledig door co-creatie wordt vormgegeven. Op deze manier kunnen studenten beter worden voorbereid op een kansrijke loopbaan in de dienstverlenende sector. Studenten die vanaf komend schooljaar gaan deelnemen aan de praktijkroute, doorlopen hun opleiding bij drie verschillende deelnemende dienstverlenende organisaties. Daardoor leren ze in de context van verschillende organisatieculturen, -vormen en praktijkcontexten. Na anderhalf jaar kan de student kiezen in welk uitstroomprofiel of - profielen hij wil afstuderen.

actueel
31-01-2018 12:01

Best bekeken

Dynamische werkplekken om meer te bewegen

Er komen steeds meer hulpmiddelen op de markt, die inspelen op de behoefte om het zitten onder werktijd te reduceren. Zoals zit-stabureaus, fietsbureaus en loopbanden. Daarmee is het mogelijk dynamische werkplekken in te richten. ,,Door regelmatig pauzes te nemen, naar de printer te lopen, water te ...

Zelfredzaamheid bij beveiliging

Medewerkers die wilden afbouwen kwamen in het verleden nogal eens terecht in de functie van hoofd huishoudelijke dienst of interne dienst. veelal was dit dan een goed bedoelde actie van een werkgever. dit is echter niet Meer van deze tijd. de facilitair Managers of gebouwenbeheerders van ...