Milieu en veiligheid gebaat bij toename leaseauto’s

Eind 2018 reden er maar liefst 1 miljoen leaseauto’s in Nederland rond. Deze 1 miljoen is inclusief een recordaantal van 150.000 private leaseauto’s, maar nog exclusief de ruim 600.000 zakelijk gekochte auto’s. In totaal rijden er dus ruim 1,6 miljoen zakenauto’s.

Het milieu heeft een flink voordeel bij het toegenomen aantal leaseauto’s, meldt de Vereniging van Zakelijke Rijders. De gemid-delde leaseauto stoot namelijk gemiddeld 6 tot 15% minder CO2 uit, aldus de VNA. Dit is onder andere te danken aan de toegeno-men interesse voor elektrische auto’s. In 2018 waren er maar liefst 26.504 elektrische auto’s op Nederlands kenteken gezet. Dat is een verdrievoudiging van ten opzichte van 2017. Dat betekent dat 5,4% van alle nieuwe auto’s een elektrische was.
Naast een milieuvoordeel zijn leaseauto’s voorzien van de laatste veiligheids(ADAS)-voorzieningen, zoals bijvoorbeeld adaptive cruise control en lane departure warning. Ondanks dat dit de verkeersveiligheid ten goede komt, blijft het nog wel zaak om de zakelijke rijder hier goed over te informeren. Uit het onderzoek van de RAI Vereniging en VZR, blijkt namelijk dat zakelijke rijders vaak niet weten welke technologie er op/in hun auto zit óf hoe ze die moeten gebruiken. 

Noemenswaardig is ook de groei van Private Lease. Nederland telt nu 150.000 private leaserijders, wat een record is. De voorde-len van private lease zijn: overzichtelijke uitgaven (je hoeft alleen nog maar te tanken), geen bezit van de auto, maar enkel het gebruik én je rijdt een zuinige en veilige auto.
Bij private lease heb je het over een privé leasecontract van een nieuwe auto. Ten opzichte van de gemiddelde leeftijd van een privéauto (10 jaar) gaat men er dus op vooruit. Veel medewer-kers gebruiken (een gedeelte) van hun mobiliteitsbudget voor het aangaan van een private leasecontract. Het is goed als deze medewerkers zich ook beseffen dat hij/zij dan verantwoordelijk is voor de maandelijkse contractbetalingen tot aan het einde van het contract. Het voordeel van het hebben van een mobiliteitsbudget is wel, dat men zelf mag bepalen hoe dit budget besteed wordt.

Mobiliteit
13-03-2019 11:03

Best bekeken

Vitality Check meet betrokkenheid

Willem van Rhenen, bedrijfsarts bij ArboNed heeft in samenwerking met de universiteit Utrecht een instrument, de ‘Vitality Check’ ontwikkeld waarmee de bevlogenheid of gespannenheid van medewerkers in kaart kan worden gebracht. Ook kunnen aan de hand van dit instrument de oorzaken ...

Document Dialog en ReadSoft vormen krachtig team

Partnership optimaliseert ePostkamer en eFacturatieBunnik, 11 maart 2010 – Document Dialog, leverancier van totaaloplossingen voor documentintensieve organisaties, vormt met ReadSoft een krachtig partnership wat betreft de ontvangst en verwerking van binnenkomende documenten. In ...