Miljardeninjectie voor emissievrije waterstof

Overheden en marktpartijen in Groningen en Drenthe willen de komende 12 jaar 2,8 miljard euro investeren in emissievrije waterstof. Dat staat in een gezamenlijke investeringsagenda waarmee de  productie en het gebruik van CO2-vrije waterstof fors opgeschaald kan worden. 

Waterstof is een veelbelovend alternatief voor het Groningse aardgas. Waterstof kan gebruikt worden als brandstof voor voertuigen, maar ook om huizen te verwarmen. Een veelbelovende toepassing is in de verduurzaming van industriële proces-sen. Nu is de industrie nog een grootgebruiker van fossiele brandstoffen. Die worden straks schaarser en vooral duurder. Het probleem is alleen dat waterstof nog nauwelijks beschikbaar is, schrijft Binnenlands Bestuur. En de waterstof die er is, is nu meestal grijs: gemaakt met stroom van kolen- of gascentrales. Bovendien is het relatief onrendabel: er is veel energie nodig om via elektrolyse waterstof te produceren. Daarom zeggen deskundigen dat je waterstof moet maken uit de groene energie uit wind- of zonneparken op het moment dat er een overschot van is.
De opstellers van het Integraal waterstofplan Noord-Nederland’ bestaat, naast de overheidspartijen, uit energiebedrijven, dienstverleners in de industriele energie, biomassacentrales, olie- en gasmaatschappijen als NAM, Shell en Gasunie en grondstof producenten als Suikerunie en Avebe. Veel van die organisaties werken nu al aan groene waterstofprojecten, en willen die investeringen beter op elkaar afstemmen.  

Door hun projecten te bundelen tot één gezamenlijk plan, willen de bedrijven en overheden in Noord-Nederland samenwerken aan een groene industrie. Het doel is installaties te ontwikkelen voor de productie van groene waterstof met een vermogen van minstens 100 megawatt en een productielocatie voor blauwe waterstof van minimaal 1,2 gigawatt.

actueel
13-03-2019 15:03

Best bekeken

Vitality Check meet betrokkenheid

Willem van Rhenen, bedrijfsarts bij ArboNed heeft in samenwerking met de universiteit Utrecht een instrument, de ‘Vitality Check’ ontwikkeld waarmee de bevlogenheid of gespannenheid van medewerkers in kaart kan worden gebracht. Ook kunnen aan de hand van dit instrument de oorzaken ...

Document Dialog en ReadSoft vormen krachtig team

Partnership optimaliseert ePostkamer en eFacturatieBunnik, 11 maart 2010 – Document Dialog, leverancier van totaaloplossingen voor documentintensieve organisaties, vormt met ReadSoft een krachtig partnership wat betreft de ontvangst en verwerking van binnenkomende documenten. In ...