‘Miljoenen fiscaal voordeel blijven ongebruikt’

Nederlandse bedrijven investeerden in 2017 samen voor ruim 1,5 miljard euro aan investeringen in energiebesparende maatregelen. Dit blijkt uit het jaarverslag van de Energie-investeringsaftrek (EIA). De maatregelen hebben het Nederlandse bedrijfsleven over 2017 naar verwachting 135 miljoen euro aan voordeel opgeleverd bij energiebesparende investeringen. De energiebesparing die door deze investeringen wordt gerealiseerd is vergelijkbaar met het jaarlijkse gasverbruik van 350.000 huishoudens.  

In 2017 nam zowel het aantal meldingen als het totaal gemelde investeringsbedrag voor de EIA (regeling ministerie van Economische Zaken en Klimaat, red.) toe. De meldingen stegen vooral in de industrie, waar de investeringsbedragen per melding gemiddeld hoger zijn dan in de gebouwde omgeving. Ondanks deze stijging is het beschikbare budget niet geheel gebruikt. Het beschikbare EIA-budget in 2017 was 166 miljoen euro. Er blijft dus 31 miljoen euro ongebruikt. Wat er gebeurt met dit resterende bedrag staat helaas niet in het jaarverslag. Voor transportmiddelen is een aantal grote investeringen ondersteund dit jaar, waardoor het daarmee gemoeide investeringsbedrag in 2017 twee keer hoger is dan in 2016. Het totale investeringsbedrag binnen de land- en tuinbouw is met een percentage van 43 procent hard gegroeid, uitkomend op een bedrag van 70 miljoen euro. Meer dan de helft van het totaal aantal meldingen voor de EIA heeft betrekking op de gebouwde omgeving. Deze sector investeerde met de EIA maar liefst 736 euro in energiebesparing, terwijl dit op 476 miljoen euro lag in de (proces)industrie. Binnen de EIA is een aantal wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van 2016. Negen nieuwe technieken zijn toegevoegd aan de lijst, drie technieken zijn geschrapt. Bovendien wijzigden de eisen/omschrijvingen van 22 technieken. Een wijziging is de aanpassing van het aftrekpercentage van de Energie-investeringsaftrek van 58 naar 55,5 procent. Daarmee daalt het netto voordeel van ongeveer 14 naar 13,5 procent. Dit jaar is de methode om het geraamde fiscale voordeel te bepalen verbeterd, door uit te gaan van het gemiddelde gerealiseerde percentage achteraf over de afgelopen vijf jaar. Een aantal wijzigingen is volgens RVO opvallend, zoals het verruimen van de minimaal vereiste energiebesparing voor bedrijfsgebouwen, industriële processen en transportmiddelen. Daarnaast is de lijst met energiebesparende maatregelen uitgebreid met immersiekoeling voor het koelen van servers in datacenters en distributie van restwarmte via warmtenetten. Deze wijzigingen zijn vooral doorgevoerd om verouderde technieken op de lijst te verwijderen en om nieuwe innovaties toe te voegen.

actueel
04-07-2018 11:07

Best bekeken

Klanten De Lage Landen tevreden

De Lage Landen Translease heeft dit jaar de meest tevreden klanten. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Fleetmanagement van het onderzoeksbureau Heliview. Bij dit onderzoek is aan circa 6000 wagenparkbeheerders hun mening gevraagd over dertig aspecten met betrekking tot dienstverlening, ...

Chatbots voldoen nog lang niet aan klantverwachtingen

Snelle, simpele vragen zijn voor de meeste chatbots geen punt, maar heel veel meer moet je er niet van verwachten anno nu. Volgens onderzoek van Pegasystems onder 3.500 consumenten in de Verenigde Staten, Canada, Europa en Australië, scoort ‘gebrek aan intelligentie’ hoog op de ...