Mobility as a Service op de Zuidas

Flexibel reizen moet zo aantrekkelijk worden dat een eigen- of lease auto niet langer een vanzelfsprekendheid is. Dit concept heet Mobility as a Service (MaaS) en wordt de komende jaren versneld ontwikkeld om de bereikbaarheid van de Zuidas in Amsterdam en de regio structureel te verbeteren.  

Amsterdam werkt samen met de Vervoerregio en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dat een landelijk programma uitrolt om in zeven regio’s in Nederland MaaS-diensten te laten ontwikkelen. Tegelijkertijd is samen met werkgeversvereniging ORAM, Green Business Club Zuidas en diverse grote (internationale) werkgevers in en om Zuidas samengewerkt om de eisen en wensen zo te stellen dat bedrijven de dienst als zodanig kunnen aanbieden aan hun medewerkers.
Gebruikers moeten straks met één handeling kunnen zien welk vervoermiddel het beste gebruikt kan worden. Ook reserveren en betalen wordt daarin opgenomen, waarbij rekening wordt gehouden met jouw persoonlijke voorkeuren en omstandigheden en de drukte op de weg en het spoor. Werkgevers kiezen zo voor een vervoersdienst die de duurzaamheid, medewerkerstevredenheid, flexibiliteit van reismogelijkheden en bereikbaarheid van hun kantoren vergroot.  

Het is de bedoeling dat de dienst vanaf 2019 operationeel is. De vervoersdienst moet na lancering op de Zuidas zo snel mogelijk opschalen naar andere bedrijven, bewoners en bezoekers van de stad en regio.

actueel
06-09-2018 08:09

Best bekeken

Koffiecorner cruciale kantoorfaciliteit

Bij het ontwerp van een nieuw interieur speelt de koffiecorner een steeds belangrijkere rol. Dit constateert onder meer interieurspecialist Jaap den Braber. ‘In vergelijking met een aantal jaar geleden, zijn bedrijven bewuster bezig met de inrichting hiervan. Men wil klanten en medewerkers ...

Energiescan levert goedkopere maaltijden

 De kans is groot dat een deel van de patiënten in het UMC St. Radboud over enige tijd niet meer ’s middags maar ’s avonds de warme maaltijd krijgt voorgeschoteld. Uit onderzoek in het kader van de tweede Meerjarenafspraak (MJA2) is gebleken dat het ziekenhuis daarmee ...