NEN 2075 kwaliteitsmeting schoonmaak

De NEN 2075 Kwaliteitsmeting schoonmaak wordt op dit moment herzien. Belanghebbenden kunnen tot 15 maart 2018 commentaar leveren. Met het systeem wordt de uitgevoerde schoonmaakkwaliteit vergeleken met de voorgeschreven kwaliteit. Het principe van het systeem berust op visuele beoordeling van de mate van afwezigheid van verstoringen. Aan de hand van steekproeven worden de elementen beoordeeld.

De norm is van toepassing op de schoonmaakkwaliteit binnen alle soorten locaties. Aan de hand van opgenomen normatieve beoordelingshandleiding kunnen elementen objectief gecontroleerd worden. Voor locaties die niet in deze norm zijn gespecificeerd, kunnen andere of aanvullende beoordelingscriteria noodzakelijk zijn. De conceptversie van de norm is kosteloos in te zien op www.normontwerpen.nen.nl  Na 15 maart gaat de NEN-normcommissie ‘Kwaliteitsmeetsysteem voor de schoonmaakdienstverlening’ aan de slag met de beoordeling van de ingediende commentaren. Meer informatie: Thijs de Wolff, consultant Bouw & Installatie, telefoon 015-2690239. E-mail: bi@nen.nl  

actueel
02-02-2018 10:02

Best bekeken

Dynamische werkplekken om meer te bewegen

Er komen steeds meer hulpmiddelen op de markt, die inspelen op de behoefte om het zitten onder werktijd te reduceren. Zoals zit-stabureaus, fietsbureaus en loopbanden. Daarmee is het mogelijk dynamische werkplekken in te richten. ,,Door regelmatig pauzes te nemen, naar de printer te lopen, water te ...

Zelfredzaamheid bij beveiliging

Medewerkers die wilden afbouwen kwamen in het verleden nogal eens terecht in de functie van hoofd huishoudelijke dienst of interne dienst. veelal was dit dan een goed bedoelde actie van een werkgever. dit is echter niet Meer van deze tijd. de facilitair Managers of gebouwenbeheerders van ...