NEN 2075 kwaliteitsmeting schoonmaak

De NEN 2075 Kwaliteitsmeting schoonmaak wordt op dit moment herzien. Belanghebbenden kunnen tot 15 maart 2018 commentaar leveren. Met het systeem wordt de uitgevoerde schoonmaakkwaliteit vergeleken met de voorgeschreven kwaliteit. Het principe van het systeem berust op visuele beoordeling van de mate van afwezigheid van verstoringen. Aan de hand van steekproeven worden de elementen beoordeeld.

De norm is van toepassing op de schoonmaakkwaliteit binnen alle soorten locaties. Aan de hand van opgenomen normatieve beoordelingshandleiding kunnen elementen objectief gecontroleerd worden. Voor locaties die niet in deze norm zijn gespecificeerd, kunnen andere of aanvullende beoordelingscriteria noodzakelijk zijn. De conceptversie van de norm is kosteloos in te zien op www.normontwerpen.nen.nl  Na 15 maart gaat de NEN-normcommissie ‘Kwaliteitsmeetsysteem voor de schoonmaakdienstverlening’ aan de slag met de beoordeling van de ingediende commentaren. Meer informatie: Thijs de Wolff, consultant Bouw & Installatie, telefoon 015-2690239. E-mail: bi@nen.nl  

actueel
02-02-2018 10:02

Best bekeken

Fm en duurzame daden

Nu duurzaamheid op de agenda van vrijwel iedere facilitair manager staat, rijst de vraag wat hij moet weten om dit onderwerp bij de kop te pakken. Facilitair managers zijn al langer bezig met de ecologische gevolgen van de bedrijfsvoering en spelen hierop in door de introductie van bijvoorbeeld een ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...