NEN 2075 kwaliteitsmeting schoonmaak

De NEN 2075 Kwaliteitsmeting schoonmaak wordt op dit moment herzien. Belanghebbenden kunnen tot 15 maart 2018 commentaar leveren. Met het systeem wordt de uitgevoerde schoonmaakkwaliteit vergeleken met de voorgeschreven kwaliteit. Het principe van het systeem berust op visuele beoordeling van de mate van afwezigheid van verstoringen. Aan de hand van steekproeven worden de elementen beoordeeld.

De norm is van toepassing op de schoonmaakkwaliteit binnen alle soorten locaties. Aan de hand van opgenomen normatieve beoordelingshandleiding kunnen elementen objectief gecontroleerd worden. Voor locaties die niet in deze norm zijn gespecificeerd, kunnen andere of aanvullende beoordelingscriteria noodzakelijk zijn. De conceptversie van de norm is kosteloos in te zien op www.normontwerpen.nen.nl  Na 15 maart gaat de NEN-normcommissie ‘Kwaliteitsmeetsysteem voor de schoonmaakdienstverlening’ aan de slag met de beoordeling van de ingediende commentaren. Meer informatie: Thijs de Wolff, consultant Bouw & Installatie, telefoon 015-2690239. E-mail: bi@nen.nl  

actueel
02-02-2018 10:02

Best bekeken

Hoe luncht Nederlandse werknemer

Nederlanders zijn onder te verdelen in bewuste eters, mobiele consumenten, lekkerbekken, traditionele lunchers en grote genieters. Dit blijkt uit de antwoorden van de veertigduizend personen, die online meededen aan een enquête van Cateraar Albron. Via de website ...

Het nieuwe maatwerken

Een beetje een rare. Soms een lastpost, maar ook gids en vakman. Dat typeert huisvestingsadviseur en interieurarchitect Erick Wuestman. Hij voelt dat bedrijven hem in eerste instantie soms lastig vinden als ze hem hebben ingehuurd voor advies over hun huisvestingsvraagstuk. Probleem is dat de meeste ...