NEN 2075 kwaliteitsmeting schoonmaak

De NEN 2075 Kwaliteitsmeting schoonmaak wordt op dit moment herzien. Belanghebbenden kunnen tot 15 maart 2018 commentaar leveren. Met het systeem wordt de uitgevoerde schoonmaakkwaliteit vergeleken met de voorgeschreven kwaliteit. Het principe van het systeem berust op visuele beoordeling van de mate van afwezigheid van verstoringen. Aan de hand van steekproeven worden de elementen beoordeeld.

De norm is van toepassing op de schoonmaakkwaliteit binnen alle soorten locaties. Aan de hand van opgenomen normatieve beoordelingshandleiding kunnen elementen objectief gecontroleerd worden. Voor locaties die niet in deze norm zijn gespecificeerd, kunnen andere of aanvullende beoordelingscriteria noodzakelijk zijn. De conceptversie van de norm is kosteloos in te zien op www.normontwerpen.nen.nl  Na 15 maart gaat de NEN-normcommissie ‘Kwaliteitsmeetsysteem voor de schoonmaakdienstverlening’ aan de slag met de beoordeling van de ingediende commentaren. Meer informatie: Thijs de Wolff, consultant Bouw & Installatie, telefoon 015-2690239. E-mail: bi@nen.nl  

actueel
02-02-2018 10:02

Best bekeken

Multimediaal concept voor ict-beslissers overheid

De (semi-)overheden krijgen een eigen tijdschrift over ict, dat hen in hun besluitvorming moet ondersteunen. Ieder jaar besteden zij 10 miljard aan ict, maar beschikken daarbij volgens de uitgever niet over adequate informatie, dat hen in hun besluitvorming ondersteunt. Digitaal Bestuur moet dat ...

Betere recycling reduceert restafval

Door beter te recyclen, kan de afvalberg fors afnemen. De overheid heeft hierbij een belangrijke voorbeeldfunctie. Inmiddels werken onder andere de gemeenten Tilburg en Hellevoetssluis al met de Recyclingset van Waste Care Systems. De hoeveelheid restafval is hier afgenomen tot circa 15%. In het ...