Naleven AVG legt het af tegen de vaatwasser

Het achterlaten van een vieze werkplek of het vergeten uit te ruimen van de vaatwasser wordt niet getolereerd door collega‘s onderling. De boosdoener wordt er overigens wel gemakkelijk op aangesproken, meer dan bijvoorbeeld op het niet nakomen van afspraken of onzorgvuldige omgang met privacygevoelige informatie.  

Twintig procent van de werknemers zegt wel eens door een collega gewezen te zijn dat ze hun rommel niet opruimen, zo blijkt uit onderzoek van Fellowes. De kantoorexpert voerde het onderzoek uit onder ruim 7000 respondenten uit zeven Europese landen, waaronder Nederland. In de top 3 van gedrag dat volgens collega’s niet door de beugel kan, staat daarnaast het niet nakomen van afspraken (16%) en antisociaal gedrag (15%). Slechts 10 procent van de werknemers is aangesproken op onzorgvuldige omgang met privacygevoelige informatie. 
Hajo Hoekstra, Fellowes Director in de Benelux, Scandinavië en DACH landen, en General Manager Duitsland vindt het verontrustend: „We hebben de neiging om ons te verliezen in de waan van de dag en collega’s bijvoorbeeld aan te spreken op het niet uitruimen van de vaatwasser. Wanneer we naar het grote plaatje kijken, is het veel belangrijker dat we ons druk maken om het waarborgen van de privacy.”

Arbo
13-11-2018 16:11

Best bekeken

Goed tekeningbeheersysteem is van strategische waarde

Een goed doordacht en opgezet tekeningenbeheersysteem vormt een uiterst belangrijke transparante schakel in de communicatie met betrokken partijen. Het belang van een eenduidig, goed opgezet strategisch tekeningenbeheersysteem komt vooral tot uitdrukking bij belangrijke interne processen op gebieden ...

Europese norm maakt werk makkelijker

Er komen naar verwachting in eind 2006 twee Europese normen voor Facility Management. EN 15221 Facilty Management-Terms and Definitions is de basis voor een 'taal' om in Europa over Facility Management te communiceren. EN 15222, een leidraad voor het voorbereiden en afsluiten van Facility Management ...