Nederlanders bereid meer te betalen voor ‘eerlijke koffie’

Twintig miljoen kleinschalige koffieboeren in Afrika, Latijns-Amerika en Azië verbouwen zeventig procent van alle koffie die wereldwijd gedronken wordt. Het merendeel van hen leeft onder de armoedegrens van 1,90 dollar per dag. Dit leidt onder meer tot grote schulden en werkt grotere problemen als kinderarbeid, houtkap en overmatig gebruik van pesticiden in de hand.

Sander de Jong, managing director van Fairfood: ,,We drinken in Nederland jaarlijks maar liefst één procent van alle koffie die wereldwijd wordt gedronken. Als alle Nederlanders armoedevrije koffie van hun koffiemerken eisen, kan dat het begin zijn van een golfbeweging.’’ Bijna de helft (44 procent) van de Nederlandse consumenten is bereid om meer te betalen voor koffie waarvoor boeren een eerlijke prijs hebben gehad. En van de bedrijven is 41 procent bereid om over te stappen naar een eerlijker merk. Dat blijkt uit een representatieve opiniepeiling, uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Motivaction, in opdracht van ngo Fairfood.

Met hulp van koffiedrinkend Nederland lanceert Fairfood op donderdag 17 mei het WAKEcUPCALL-initiatief om de koffie-industrie aan te sporen koffieboeren een eerlijke prijs te betalen. ,,Waar nodig wil een groot deel van de ondervraagde Nederlanders wel meer betalen voor koffie’’, vertelt De Jong. Voor 38 procent van de consumenten die hiervoor openstaan, is 16 tot 50 cent bovenop een pak koffie van 5 euro acceptabel. Ruim een derde (35 procent) wil zelfs 51 eurocent tot 1 euro meer voor het zwarte goud neerleggen. Slechts 18 procent van de Nederlanders zegt niet meer te willen betalen voor eerlijke koffie.

Fairfood ziet zich in haar campagne gesteund door een coalitie van koplopers, die het WAKEcUPCALL-initiatief actief onderschrijven. Onder deze koplopers zijn onder meer kleinere specialty coffee’s die veelal zelf hun koffie inkopen en daarbij nauwe banden onderhouden met hun koffieboeren. Samen met deze specialty coffee’s en daarnaast verschillende koffiebars en barista’s roept Fairfood Nederlanders op om zich aan te sluiten en de koffie-industrie wakker te schudden op de website www.wakecupcall.nl.

Samen met ID Coffees brengt Fairfood blockchainkoffie van Colombia naar Nederland. De partijen maken de reis van koffie volledig inzichtelijk, door elke stap te loggen met de blockchaintechnologie. Op die manier is voor de consument onder meer zichtbaar hoeveel de boeren achter die koffie verdiend hebben. Vorig jaar deed Fairfood hetzelfde met kokosnoten uit Indonesië, waarmee ze de eerste partij in Nederland waren die blockchained eten verkochten.

actueel
16-05-2018 14:05

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...