Nederlandse bedrijfsleven omarmt gedragscode A.I.

Nederland ICT heeft de Ethische Code Artificial Intelligence gepresenteerd.Deze gedragscode geeft ICT-bedrijven richtlijnen om op een ethische manier AI-toepassingen te ontwikkelen en te implementeren.

De code is gebaseerd op principes voor ethische omgang met AI die zijn opgesteld door de Europese Commissie. De Nederlandse ICT-branche is de eerste in Europa die deze principes heeft vertaald naar een gedragscode voor bedrijven. „Digitale bedrijven zijn al op allerlei manieren bezig met de ethische vraagstukken rond AI”, zegt Lotte de Bruijn, directeur van Nederland ICT. „Maar we merkten dat er behoefte is aan een gezamenlijke code. We willen bovendien dat die code ook in andere landen bruikbaar is, dus we hebben ons gebaseerd op Europese principes.”

De code werd overhandigd aan staatssecretaris Mona Keijzer (EZK), op de Conferentie Nederland Digitaal. De code is opgesteld door de Denktank Ethiek binnen Nederland ICT, die bestaat uit een tiental betrokken bedrijven.

actueel
03-06-2019 16:06

Best bekeken

Klimaatbeheersing: varkens belangrijker dan schoolkinderen

Chapeau: Binnenmilieu dramatisch, geen geld voor verbetering Het binnenklimaat in scholen deugt voor geen meter, maar geld voor aanzienlijke verbetering is niet of nauwelijks beschikbaar. Bovendien legt de overheid de prioriteit liever bij varkensstallen en gevangenissen. Dat was de ...

5. Groen zorgt voor beter klimaat op werkplekken

Uit eerdere onderzoeken was al gebleken dat groen in kantoren een positieve invloed hebben op mensen. Daarom was de uitkomst van een onderzoek naar de positieve effecten van planten op een werkplek niet verrassend voor Rob Kosterman. De specialist in hydrocultuur verdient namelijk de kost met het ...