Nederlandse bedrijven nog huiverig voor IoT

Van de Nederlandse bedrijven die gebruikmaken van Internet of Things (IoT) zag 51% hun omzet hierdoor groeien. Toch maken Nederlandse bedrijven nog maar mondjesmaat gebruik van IoT-oplossingen: slechts 6,7% heeft al IoT-projecten lopen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Vodafone onder ruim duizend Nederlandse bedrijven.  

Wereldwijd maken zo'n 29% van de bedrijven gebruik van IoT, een netwerk van apparaten en applicaties dat via internet data uitwisselt. In Nederland ligt dat percentage dus aanzienlijk lager. Zeven op de tien Nederlandse bedrijven geven zelfs aan dat ze nog niet of nauwelijks hebben nagedacht over hoe ze IoT voor hun bedrijf kunnen gebruiken. Volgens Executive-people.nl vormen privacy en databescherming vormen de grootste obstakels om IoT te implementeren; voor 39% van de bedrijven vormen die het grootste struikelblok.  

Bedrijven die al gebruikmaken van IoT benoemen verschillende voordelen. Naast dat de helft van de IoT-gebruikers hun omzet zag stijgen, gaf 65% aan dat hun IoT-inspanningen hebben bijgedragen aan kostenvermindering, terwijl IoT bij één op de drie bedrijven heeft geleid tot een betere klantervaring.  Hoewel IoT voor veel Nederlandse bedrijven een belangrijke drijfveer is voor innovatie en economische groei, gaan de technologische ontwikkelingen hand in hand met zorgen over privacy en databescherming. Voor de Nederlandse bedrijven die (nog) geen gebruik maken van IoT, zijn deze twijfels de meest genoemde reden om ervan af te zien. Andere struikelblokken zijn een gebrek aan kennis en aan financiële middelen. 29% van de respondenten zegt zelfs dat de kennis over IoT binnen hun organisatie beperkt tot zeer beperkt is.

Internet of Things
26-10-2018 16:10

Best bekeken

Goed tekeningbeheersysteem is van strategische waarde

Een goed doordacht en opgezet tekeningenbeheersysteem vormt een uiterst belangrijke transparante schakel in de communicatie met betrokken partijen. Het belang van een eenduidig, goed opgezet strategisch tekeningenbeheersysteem komt vooral tot uitdrukking bij belangrijke interne processen op gebieden ...

Europese norm maakt werk makkelijker

Er komen naar verwachting in eind 2006 twee Europese normen voor Facility Management. EN 15221 Facilty Management-Terms and Definitions is de basis voor een 'taal' om in Europa over Facility Management te communiceren. EN 15222, een leidraad voor het voorbereiden en afsluiten van Facility Management ...