Nederlandse militairen krijgen tóch winterjas

De Nederlandse militairen die meedoen aan de NAVO-oefening Trident Juncture in Noorwegen hoeven toch niet hun eigen koudweeruitrusting te regelen. Defensie heeft uiteindelijk genoeg warme kleding kunnen aankopen, schrijft Barbara Visser (staatssecretaris van Defensie) vandaag aan de Tweede Kamer.   

Eind september werd er in de Kamer onthutst gereageerd op het bericht dat Nederlandse militairen die meedoen aan een NAVO-oefening in Noorwegen, hun eigen winterkleding moesten regelen. Defensie had de kleding voor hen moeten kopen, maar slaagde daar niet op tijd in. De militairen hoefden de kleding niet voor te schieten. Ze konden een voorschot krijgen van 1000 euro, wat genoeg moest zijn om alles wat nodig was, aan te schaffen. 
Inmiddels heeft Defensie door middel van een 'versnelde centrale verwerving' voldoende pakketten met warme kleding gekocht en geleverd. Hierbij zijn wel mogelijke aanbestedingsregels overtreden, schrijft de staatssecretaris. Volgens Visser is deze handelswijze verantwoord omdat het in het belang het personeel is gebeurd. 
Militairen die nog naar Noorwegen moeten vertrekken, krijgen het pakket al in Nederland. De militairen die al in Noorwegen zijn, en geen compleet pakket hebben, krijgen deze daar nog geleverd. Enkele van hen schafte de warme kleding noodgedwongen al in Nederland aan. Om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen, wordt er bij Defensie een interventieteam opgericht. Hierdoor kan personeel van de krijgsmacht bij één loket terecht voor problemen met kleding en uitrusting.

actueel
09-10-2018 15:10

Best bekeken

Uitreiking trendrapportage

Beter inzicht in schoonmaakkostenGemeenten hebben een gedetailleerd inzicht in de schoonmaakkosten en zijn in staat deze kosten op een goede manier te sturen. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van de jaarlijkse trendrapportage facilitaire kengetallen gemeente, die de adviesgroep ...

Verstedelijking moet duurzamer

Duurzame ontwikkeling moet het centrale uitgangspunt worden bij de verdere planning van Nederlandse regio's. Dit stelt de VROM-raad in zijn advies 'Duurzame verstedelijking' dat de raad heeft aangeboden aan de demissionaire ministers Huizinga-Heringa (VROM) en Van Middelkoop (WWI). Terwijl duurzame ...