Niet bewegen werknemers geen onwil

De meest genoemde reden voor een inactieve werkdag is het gebrek aan mogelijkheden om te bewegen gedurende werktijd, zoals sportfaciliteiten, een douche of een sta-bureaus, gevolgd door een gebrek aan tijd. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Gympass, zakelijke aanbieder van vitaliteitsprogramma’s. Ruim een derde van de werkende Nederlanders zegt tijdens een werkdag helemaal niet fysiek actief te zijn.

Melissa van Gestel, CEO van Gympass Nederland, stelt dat werkgevers hier een belangrijke rol kunnen spelen: ,,Door sporten en bewegen te stimuleren met een aantrekkelijk vitaliteitsprogramma en flexibel om te gaan met werktijden, verlagen werkgevers de drempel voor werknemers om te bewegen. Bovendien is het een rendabele investering, want bewegende werknemers zijn productiever, gezonder en gelukkiger.’’

Hoewel de meerderheid van de Nederlandse werkenden (64 procent) aangeeft dat ze tijdens een werkdag wel fysiek actief zijn, geeft bijna de helft van hen aan dat dit komt door hun fysieke beroep: ze werken bijvoorbeeld in de bouw, de schoonmaak, of horeca. Van Gestel: ,,In deze beroepen wordt veel bewogen, maar vaak zijn dit repetitieve bewegingen die juist het tegenovergestelde effect hebben op de gezondheid. Aanvullende kracht- of ontspanningsoefeningen, zoals yogalessen zijn dan gewenst.’’

Slechts één op de acht personen geeft aan fit te blijven door regelmatig te sporten na een werkdag. Nog minder mensen geven aan vooraf aan de werkdag te sporten (vier procent) of tijdens de lunchpauze (één procent). Desondanks illustreert het hoge percentage werknemers die graag actiever willen zijn dat dit geen onwil is. Het is daarom belangrijk als werkgever hier een faciliterende rol in te spelen.

actueel
04-06-2018 12:06

Best bekeken

Koffiecorner cruciale kantoorfaciliteit

Bij het ontwerp van een nieuw interieur speelt de koffiecorner een steeds belangrijkere rol. Dit constateert onder meer interieurspecialist Jaap den Braber. ‘In vergelijking met een aantal jaar geleden, zijn bedrijven bewuster bezig met de inrichting hiervan. Men wil klanten en medewerkers ...

Energiescan levert goedkopere maaltijden

 De kans is groot dat een deel van de patiënten in het UMC St. Radboud over enige tijd niet meer ’s middags maar ’s avonds de warme maaltijd krijgt voorgeschoteld. Uit onderzoek in het kader van de tweede Meerjarenafspraak (MJA2) is gebleken dat het ziekenhuis daarmee ...