Niet iedereen van het gas

Sinds 1 juli 2018 is de Gaswet veranderd. Hierdoor krijgen nieuwe gebouwen geen gasaansluiting meer. Dit komt door een verandering van de gasaansluitplicht. De wetswijziging heeft invloed op nieuwe gebouwen waarvan de bouwvergunning is aangevraagd na 30 juni 2018. Deze verandering geldt voor alle kleinverbruikers (max. 40 m3gas/uur), zoals woningen en kleine bedrijfsgebouwen.  

Bij zwaarwegende redenen van algemeen belang is een uitzondering mogelijk. Een college van burgemeester en wethouders kan een gebied aanwijzen waar de gasaansluitplicht wél geldt. Er is een ministeriële regeling opgesteld om duidelijk te maken wanneer er sprake kan zijn van een zwaarwegende reden van algemeen belang. Gemeenten hebben nu ook de bevoegdheid om gebieden aan te wijzen waar helemaal geen nieuwe gasaansluitingen meer mogen komen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben in een factsheet een aantal voorbeeldsituaties geformuleerd waarbij gemeenten mogen afwijken van de veranderde Gaswet. Bijvoorbeeld als er concrete plannen bestaan om een warmtenet aan te leggen of als de aardgasaansluiting nodig is voor de beoogde functie van het gebouw.

actueel
13-09-2018 12:09

Best bekeken

'Als je het hier niet vindt, bestaat het nog niet'

Chapeau: Internationale beurs ISSA/Interclean dit keer in Amsterdam Zo’n vijftien gele, witte en rode hoogwerkers trekken de aandacht op het plein voor de Amsterdam RAI. De hoogste is 101 meter, een wereldprimeur van Maes. De kleinste van Hinowa Nederland is 19 meter, ook een primeur in ...

Bundeling krachten voor warehouse-optimalisatie

’s Hertogenbosch, 14 september 2010Ctac NV en logistiek specialist Prologys richten een joint venture op die zich volledig richt op optimalisatie van processen in grootschalige magazijnen. Binnen de joint venture brengt Ctac uitgebreide algemene SAP-expertise en een omvangrijk klantenbestand ...