Nieuw kennisdocument (brand)risico’s voor bhv’ers

De laatste inzichten op het gebied van (brand)risico’s en veiligheid: ze staan centraal in het nieuwe handboek Bewust omgaan met (brand)risico’s van NIBHV. De in dit document gepresenteerde integrale analysemethode creëert in vijf stappen een nieuw handelingsperspectief voor bhv’ers en zorgt zo voor meer (brand)veiligheid op de werkvloer. Een nieuw trainingsprogramma op basis van geactualiseerde les- en leerstof is in ontwikkeling.  

In samenwerking met de Brandweeracademie van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) in Arnhem stelde NIBHV het handboek Bewust omgaan met (brand)risico’s samen: een kennisdocument boordevol informatie voor iedereen die zich bezighoudt met bhv, gebaseerd op concrete onderzoeksrapporten en (wetenschappelijke) publicaties uit binnen- en buitenland.
Het handboek speelt in op de recent sterk veranderde inzichten op het gebied van brandveiligheid. Zo benadrukt de brandweer, veel meer dan vroeger, de gevaren en risico’s van rook. In lijn met deze veranderde inzichten creëert dit handboek een nieuw handelingsperspectief voor bevers. Uitgangspunt is de belangrijke voorpostfunctie die bhv’ers vervullen als het gaat om brandveiligheid. Het handboek is in eerste instantie bedoeld als naslagwerk voor belanghebbenden die moeten besluiten over de inrichting van hun bhv-organisatie in het kader van brandveiligheid. Ook kan het handboek worden gebruikt voor educatie en voorlichting. Op basis van dit handboek en de daarin gepresenteerde analysemethode introduceert NIBHV eind 2019 nieuwe les- en leerstof en opleidingsprogramma’s voor de bedrijfshulpverlening.

Bedrijfshulpverlening
28-09-2018 08:09

Best bekeken

Uitreiking trendrapportage

Beter inzicht in schoonmaakkostenGemeenten hebben een gedetailleerd inzicht in de schoonmaakkosten en zijn in staat deze kosten op een goede manier te sturen. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van de jaarlijkse trendrapportage facilitaire kengetallen gemeente, die de adviesgroep ...

Verstedelijking moet duurzamer

Duurzame ontwikkeling moet het centrale uitgangspunt worden bij de verdere planning van Nederlandse regio's. Dit stelt de VROM-raad in zijn advies 'Duurzame verstedelijking' dat de raad heeft aangeboden aan de demissionaire ministers Huizinga-Heringa (VROM) en Van Middelkoop (WWI). Terwijl duurzame ...