Nieuw platform van ‘koelwatergoeroes’

Na de ramp die zich in 1999 in Bovenkarspel voltrok, heeft de Nederlandse overheid legionellapreventiebeleid opgetuigd, dat vooral is gericht op prioritaire instellingen, zoals ziekenhuizen, campings en zwembaden. Het besmettingsrisico van industriële koelwaterinstallaties stond en staat veel minder onder de aandacht.

Toch hebben zich op verschillende locaties binnen en buiten Europa grote incidenten voorgedaan waarbij mensen aantoonbaar ziek zijn geworden door een besmette koeltoren, soms met dodelijke afloop. Hoewel de meeste aandacht van beleidsmakers niet op preventie bij koeltorens is gericht, is sinds 2001 wel degelijk Europese wetgeving van kracht die deels betrekking heeft op legionellabeheer in koelsystemen. Daarbij gaat het om de zogeheten BREF-richtlijn (Best Available Techniques REFerence), die de basis vormt voor het Nederlandse AI32-document.

,,Destijds heeft Nederland een grote stem gehad in de inhoudelijke samenstelling van de Best Available Techniques (BAT)’’, vertelt Antoine van Hoorn, secretaris van Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie (SKIW). ,,Voordat het IPPC-bureau een internationale vergadering bijeenriep om die BAT definitief te maken, heeft de Nederlandse industrie een groepje ‘koelwatergoeroes’ bij elkaar gebracht. Samen met Rijkswaterstaat hebben deze experts alle BAT-documentatie doorgespit en waar nodig van commentaar voorzien.

In principe moet de BREF iedere vijf jaar worden herzien, maar dat is sinds de invoering in 2001 niet meer gebeurd. Volgens Van Hoorn komt dat met name, omdat geen enkel land geld wilde vrijmaken om als kartrekker voor zo’n herzieningstraject te fungeren. Inmiddels, zeventien jaar na dato, is zo’n herziening echter onvermijdelijk: ,,Er zijn tal van technische innovaties ontwikkeld, die moeten worden verankerd in regelgeving, zodat marktpartijen binnen Europa in een ‘level playing field’ opereren.’’

Dit jaar, of in 2019, moet daarom eigenlijk een herziening plaatsvinden. Van Hoorn: ,,We moeten ervoor zorgen dat we daar als Nederlandse industrie, net als in 2001, goed op voorbereid zijn, zodat we een belangrijke stem hebben in de nieuwe regelgeving. Een belangrijk punt is bijvoorbeeld dat het huidige BREF-document 300 pagina’s telt en in feite al veel te omvangrijk is. Inmiddels is energiebesparing en -beheer een heel belangrijk onderwerp geworden.’’

Er gaan stemmen op om de energiehoofdstukken aan de BAT Industrial Cooling toe te voegen. ,,Dit moeten we voorkomen, anders hebben we straks een document dat volledig ondoorgrondelijk en daardoor in de praktijk niet meer bruikbaar is. Maar los daarvan willen we ook dat Nederlandse kennis bij de herziening wordt ingebracht, zeker als het om belangrijker onderwerpen zoals legionellapreventie bij koeltorens gaat. Daar kan het nieuwe koelwaterplatform een belangrijke rol in spelen, door Nederlandse kennis te bundelen voor inbreng.’’

Het platform, dat nog niet formeel bij elkaar is gekomen, heeft inmiddels zijn eerste activiteit op de planning staan. In opdracht van VEMW wordt binnenkort gestart met een inventarisatie van de problemen rond koelwater waar men in de industrie mee heeft te maken. Ongeveer tachtig bedrijven krijgen dit voorjaar een uitgebreide enquête toegestuurd, waarin ook legionellavorming en -preventie een onderwerp is. ,,Het is belangrijk om in kaart te brengen waar men in de industrie tegenaan loopt en waar oplossingen voor moeten worden geboden’’, aldus Van Hoorn. ,,Met dit inzicht kunnen we kennis doorontwikkelen en wetgeving proberen bij te sturen.’’

actueel
01-06-2018 13:06

Best bekeken

Klanten De Lage Landen tevreden

De Lage Landen Translease heeft dit jaar de meest tevreden klanten. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Fleetmanagement van het onderzoeksbureau Heliview. Bij dit onderzoek is aan circa 6000 wagenparkbeheerders hun mening gevraagd over dertig aspecten met betrekking tot dienstverlening, ...

Chatbots voldoen nog lang niet aan klantverwachtingen

Snelle, simpele vragen zijn voor de meeste chatbots geen punt, maar heel veel meer moet je er niet van verwachten anno nu. Volgens onderzoek van Pegasystems onder 3.500 consumenten in de Verenigde Staten, Canada, Europa en Australië, scoort ‘gebrek aan intelligentie’ hoog op de ...