Nieuwe cao Particuliere Beveiliging

Na een lang traject van actievoeren, stakingen op Schiphol en een landelijke stakingsdag hebben de leden van FNV ingestemd met een nieuwe cao Particuliere Beveiliging. Deze geldt voor circa 30.000 particuliere beveiligers door het hele land.  

In de cao zijn afspraken gemaakt over onder andere gezondere roosters, verlaging van de arbeidsduur van 38 naar gemiddeld 36 uur per week en een drastische verbetering van de pensioenregeling. De werkdruk wordt verlaagd en de lonen gaan omhoog met tenminste 13,25% in de komende jaren tot aan 2023. Daarnaast komt er meer tijd tussen verschillende diensten en meer regelmaat in de roosters. De lonen stijgen eind dit jaar met 1,5 procent en volgend jaar met 1,75 procent. Vanaf 2020 is de verhoging jaarlijks 2,5 procent.
„Het resultaat is hard bevochten door de beveiligers, maar hun vechtlust wordt nu beloond", zegt Tanja Schrijver van FNV Beveiliging. Er is ook afgesproken dat zeker 80 procent van de beveiligers een contract heeft voor onbepaalde tijd. „Door het aantal flexwerkers beperkt te houden, wordt de continuïteit beter gewaarborgd."
De nieuwe cao geldt de komende vijf jaar voor 30.000 beveiligers die onder meer werken voor Securitas, Trigion en G4S Nederland.
De afgelopen maanden voerden beveiligers actie voor een betere cao, onder meer bij de Vrije Universiteit, het ministerie van Defensie, chemiebedrijf MSD en Schiphol. Een aantal beveiligers op de luchthaven kreeg eind vorige maand al een nieuwe cao.

Arbo
29-10-2018 08:10

Best bekeken

Uitreiking trendrapportage

Beter inzicht in schoonmaakkostenGemeenten hebben een gedetailleerd inzicht in de schoonmaakkosten en zijn in staat deze kosten op een goede manier te sturen. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van de jaarlijkse trendrapportage facilitaire kengetallen gemeente, die de adviesgroep ...

Verstedelijking moet duurzamer

Duurzame ontwikkeling moet het centrale uitgangspunt worden bij de verdere planning van Nederlandse regio's. Dit stelt de VROM-raad in zijn advies 'Duurzame verstedelijking' dat de raad heeft aangeboden aan de demissionaire ministers Huizinga-Heringa (VROM) en Van Middelkoop (WWI). Terwijl duurzame ...