Nieuwe cao schoonmaak in het najaar

Naar verwachting starten de onderhandelingen voor een nieuwe cao schoonmaal in het najaar. De bedoeling is dat deze per 1 januari 2019 ingaat. Onlangs vond een strategische sessie plaats, waarbij het algemeen bestuur van branchevereniging OSB en het cao-onderhandelingsteam waren betrokken.  

Tijdens deze bijeenkomst werden de belangrijkste thema’s voor de komende cao-onderhandelingen op hoofdlijnen benoemd en besproken. Op uitnodiging van OSB was mkb-branchevereniging SIEV tijdens een deel van de bijeenkomst aangesloten. ,,Dit om in deze voorbereidende fase de zienswijze van haar achterban in te brengen’’, aldus hoofdonderhandelaar Albert van der Meulen. Het cao-onderhandelingsteam gebruikt de uitkomst van de strategische sessie als input voor haar voorbereidingen. Daarnaast neemt zij de resultaten mee van een enquête die OSB deze zomer houdt onder leden en -werknemers. In september vindt een CAO OSB-ledenbijeenkomst plaats, op basis waarvan het definitieve onderhandelingsmandaat wordt vastgesteld.

actueel
29-06-2018 10:06

Best bekeken

Koffiecorner cruciale kantoorfaciliteit

Bij het ontwerp van een nieuw interieur speelt de koffiecorner een steeds belangrijkere rol. Dit constateert onder meer interieurspecialist Jaap den Braber. ‘In vergelijking met een aantal jaar geleden, zijn bedrijven bewuster bezig met de inrichting hiervan. Men wil klanten en medewerkers ...

Energiescan levert goedkopere maaltijden

 De kans is groot dat een deel van de patiënten in het UMC St. Radboud over enige tijd niet meer ’s middags maar ’s avonds de warme maaltijd krijgt voorgeschoteld. Uit onderzoek in het kader van de tweede Meerjarenafspraak (MJA2) is gebleken dat het ziekenhuis daarmee ...