Nieuwe cao schoonmaak in het najaar

Naar verwachting starten de onderhandelingen voor een nieuwe cao schoonmaal in het najaar. De bedoeling is dat deze per 1 januari 2019 ingaat. Onlangs vond een strategische sessie plaats, waarbij het algemeen bestuur van branchevereniging OSB en het cao-onderhandelingsteam waren betrokken.  

Tijdens deze bijeenkomst werden de belangrijkste thema’s voor de komende cao-onderhandelingen op hoofdlijnen benoemd en besproken. Op uitnodiging van OSB was mkb-branchevereniging SIEV tijdens een deel van de bijeenkomst aangesloten. ,,Dit om in deze voorbereidende fase de zienswijze van haar achterban in te brengen’’, aldus hoofdonderhandelaar Albert van der Meulen. Het cao-onderhandelingsteam gebruikt de uitkomst van de strategische sessie als input voor haar voorbereidingen. Daarnaast neemt zij de resultaten mee van een enquête die OSB deze zomer houdt onder leden en -werknemers. In september vindt een CAO OSB-ledenbijeenkomst plaats, op basis waarvan het definitieve onderhandelingsmandaat wordt vastgesteld.

actueel
29-06-2018 10:06

Best bekeken

Kiezen tussen Lean en Agile niet nodig

Er zijn significante verschillen tussen Lean en Agile. Voor organisaties die hun slagkracht en wendbaarheid willen vergroten, klantgerichter willen werken en meer efficiëntie nastreven is de keuze daarom lastig. Wanneer kies je voor Lean en wanneer is Agile een betere methodiek? Volgens Martijn ...

Klanten De Lage Landen tevreden

De Lage Landen Translease heeft dit jaar de meest tevreden klanten. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Fleetmanagement van het onderzoeksbureau Heliview. Bij dit onderzoek is aan circa 6000 wagenparkbeheerders hun mening gevraagd over dertig aspecten met betrekking tot dienstverlening, ...