Nieuwe cao schoonmaak in het najaar

Naar verwachting starten de onderhandelingen voor een nieuwe cao schoonmaal in het najaar. De bedoeling is dat deze per 1 januari 2019 ingaat. Onlangs vond een strategische sessie plaats, waarbij het algemeen bestuur van branchevereniging OSB en het cao-onderhandelingsteam waren betrokken.  

Tijdens deze bijeenkomst werden de belangrijkste thema’s voor de komende cao-onderhandelingen op hoofdlijnen benoemd en besproken. Op uitnodiging van OSB was mkb-branchevereniging SIEV tijdens een deel van de bijeenkomst aangesloten. ,,Dit om in deze voorbereidende fase de zienswijze van haar achterban in te brengen’’, aldus hoofdonderhandelaar Albert van der Meulen. Het cao-onderhandelingsteam gebruikt de uitkomst van de strategische sessie als input voor haar voorbereidingen. Daarnaast neemt zij de resultaten mee van een enquête die OSB deze zomer houdt onder leden en -werknemers. In september vindt een CAO OSB-ledenbijeenkomst plaats, op basis waarvan het definitieve onderhandelingsmandaat wordt vastgesteld.

actueel
29-06-2018 10:06

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...