Nieuwe detectiemethode Legionella

Bij een uitbraak van de veteranenziekte is het cruciaal dat de besmettingsbron zo snel mogelijk wordt gevonden, zodat nieuwe besmettingen kunnen worden voorkomen. Bij de huidige detectiemethode worden watermonsters geanalyseerd in een laboratorium, een proces dat meerdere dagen in beslag neemt. Onderzoekers van de Technische Universiteit München hebben echter een methode ontwikkeld waarmee binnen 35 minuten hetzelfde resultaat wordt bereikt.

Legionella bestaat uit staafvormige bacteriën die bij mensen de (relatief onschuldige) pontiac-koorts en de (soms fatale) veteranenziekte kunnen veroorzaken. Ze vermenigvuldigen zich in warm water met een temperatuur tot zo’n 50 graden Celsius en komen onder andere voor in koeltorens, installaties voor verdampingskoeling, en warmwatersystemen. Van de tientallen legionellavarianten komt de Legionella pneumophila-stam het meest voor; hij is verantwoordelijk voor tachtig procent van alle infecties.

Om in geval van een ziekte-uitbraak vast te stellen of Legionella inderdaad de aanstichter is, worden monsters op kweek gezet in een laboratorium. Waarna het aantal kolonievormende eenheden wordt geteld en via immunologische methoden wordt onderzocht om welke bacteriestam het gaat. Dit hele proces duurt ongeveer tien dagen.

Een team van de onderzoeksgroep Analytische Chemie en Waterchemie van de Technische Universiteit München ontwikkelde onlangs een nieuwe detectiemethode. Dit gebeurde in het kader van het LegioTyper-project, dat wordt gefinancierd door het Duitse Bondsministerie van Onderwijs en Onderzoek. De nieuwe methode gaat uit van een senorchip die de ziekteverwekker Legionella pneumophila herkent en daarbij ook ‘ziet’ om welke van de twintig pneumophila-subvarianten het gaat. De chip maakt het mogelijk om volledige analyse binnen 34 minuten af te ronden.

,,In vergelijking met bestaande methoden biedt de nieuwe techniek niet alleen een enorm snelheidsvoordeel’’, stelt Michael Seidel, lid van het onderzoeksteam. ,,De chip is ook zo goedkoop dat we hem eenmalig kunnen toepassen.’’ In combinatie met een tweede, DNA-gebaseerde methode, kan het systeem zelfs onderscheid maken tussen dode en levende legionellapathogenen. Hiermee kan het succes van desinfectiemaatregelen worden gecontroleerd.

actueel
03-04-2018 11:04

Best bekeken

Goed tekeningbeheersysteem is van strategische waarde

Een goed doordacht en opgezet tekeningenbeheersysteem vormt een uiterst belangrijke transparante schakel in de communicatie met betrokken partijen. Het belang van een eenduidig, goed opgezet strategisch tekeningenbeheersysteem komt vooral tot uitdrukking bij belangrijke interne processen op gebieden ...

Innovatie

Itannex heeft bij Van Heeswijk Elektrotechniek in Schijndel de Autodesk Revit MEP software geïmplementeerd om technische installaties beter geïntegreerd te kunnen ontwerpen. Met deze 3D-software, gebaseerd op een ‘Building Information Model’ (BIM), is het installatiebedrijf in ...