Nieuwe schoonmaak in gebouw Tweede Kamer

De Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) neemt stap voor stap de dienstverlening en schoonmaakmedewerkers in de panden van het rijk over. Zij doet dit op het moment dat de contracten met de huidige schoonmaakbedrijven aflopen. Het eerste pand dat wordt schoongemaakt is het pand van de Tweede Kamer in Den Haag.

Afgelopen week werd de samenwerking officieel bekrachtigd. In het bijzijn van de schoonmaakmedewerkers ondertekenden Jan Willem Duijzer, directeur Bedrijfsvoering en Automatisering Tweede Kamer der Staten-Generaal en Nicolet Dukker, directeur Rijksschoonmaakorganisatie, de dienstverleningsafspraken. ,,We hebben er alle vertrouwen in dat onze schoonmaakdienstverlening en mensen in goede handen zijn bij de RSO’’, aldus Duijzer. Ook Dukker verheugt zich op de samenwerking. ,,De RSO is vereerd dat ze ook op deze bijzondere locatie haar dienstverlening kan inzetten.’’ De komende jaren komen zo’n tweeduizend schoonmaakmedewerkers in dienst van het Rijk. In 2018 sluiten onder meer de Immigratie- en Naturalisatiedienst en Rijkswaterstaat aan.  

actueel
05-02-2018 11:02

Best bekeken

Multimediaal concept voor ict-beslissers overheid

De (semi-)overheden krijgen een eigen tijdschrift over ict, dat hen in hun besluitvorming moet ondersteunen. Ieder jaar besteden zij 10 miljard aan ict, maar beschikken daarbij volgens de uitgever niet over adequate informatie, dat hen in hun besluitvorming ondersteunt. Digitaal Bestuur moet dat ...

Betere recycling reduceert restafval

Door beter te recyclen, kan de afvalberg fors afnemen. De overheid heeft hierbij een belangrijke voorbeeldfunctie. Inmiddels werken onder andere de gemeenten Tilburg en Hellevoetssluis al met de Recyclingset van Waste Care Systems. De hoeveelheid restafval is hier afgenomen tot circa 15%. In het ...