Nieuwe schoonmaak in gebouw Tweede Kamer

De Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) neemt stap voor stap de dienstverlening en schoonmaakmedewerkers in de panden van het rijk over. Zij doet dit op het moment dat de contracten met de huidige schoonmaakbedrijven aflopen. Het eerste pand dat wordt schoongemaakt is het pand van de Tweede Kamer in Den Haag.

Afgelopen week werd de samenwerking officieel bekrachtigd. In het bijzijn van de schoonmaakmedewerkers ondertekenden Jan Willem Duijzer, directeur Bedrijfsvoering en Automatisering Tweede Kamer der Staten-Generaal en Nicolet Dukker, directeur Rijksschoonmaakorganisatie, de dienstverleningsafspraken. ,,We hebben er alle vertrouwen in dat onze schoonmaakdienstverlening en mensen in goede handen zijn bij de RSO’’, aldus Duijzer. Ook Dukker verheugt zich op de samenwerking. ,,De RSO is vereerd dat ze ook op deze bijzondere locatie haar dienstverlening kan inzetten.’’ De komende jaren komen zo’n tweeduizend schoonmaakmedewerkers in dienst van het Rijk. In 2018 sluiten onder meer de Immigratie- en Naturalisatiedienst en Rijkswaterstaat aan.  

actueel
05-02-2018 11:02

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...