Nieuwe sleutel tegen gijzelsoftware vrijgegeven

De controle over je gegijzelde computer terugkrijgen en weer over alle vergrendelde bestanden op de harde schijf kunnen beschikken, zonder losgeld te hoeven betalen. Dat kan met zogeheten 'decryption tools'. De Europese politiedienst Europol heeft voor de tweede keer nu zo'n gratis 'sleutel' vrijgegeven, tegen de ransomware Gandcrab.  

De Nederlandse politie heeft geholpen bij het maken van de ontgijzelaar. Gandcrab dook in januari op. Sindsdien zijn honderdduizenden mensen en bedrijven er de dupe van geworden. De makers eisen omgerekend enkele honderden tot enkele duizenden euro's losgeld, te betalen in virtuele munten als bitcoin en DASH. In februari werd al een eerste sleutel vrijgegeven, maar daarna maakten de computergijzelaars betere versies van het schadelijke programma. Daarom was er een nieuwe sleutel nodig.

actueel
08-01-2019 11:01

Best bekeken

Uitreiking trendrapportage

Beter inzicht in schoonmaakkostenGemeenten hebben een gedetailleerd inzicht in de schoonmaakkosten en zijn in staat deze kosten op een goede manier te sturen. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van de jaarlijkse trendrapportage facilitaire kengetallen gemeente, die de adviesgroep ...

Verstedelijking moet duurzamer

Duurzame ontwikkeling moet het centrale uitgangspunt worden bij de verdere planning van Nederlandse regio's. Dit stelt de VROM-raad in zijn advies 'Duurzame verstedelijking' dat de raad heeft aangeboden aan de demissionaire ministers Huizinga-Heringa (VROM) en Van Middelkoop (WWI). Terwijl duurzame ...