Nieuwe wet tegen computercriminaliteit

Met de invoering van de wet Computercriminaliteit III krijgen politie en justitie meer bevoegdheden om computercriminaliteit te bestrijden. Zo kunnen computers heimelijk worden binnengegaan, communicatie worden afgetapt en wordt het mogelijk ‘lokpubers’ online in te zetten.

De wet is bedoeld als reactie op de snelle technologische ontwikkelingen die ervoor hebben gezorgd dat de digitale middelen die de criminele wereld gebruikt vaak moeilijk door politie en justitie aan te pakken is. Op grond van de nieuwe wet mogen politie en justitie in het geheim en op afstand computers binnengaan voor de opsporing van ernstige delicten zoals kinderpornogra-fie, drugshandel of liquidaties.  Dat kan volgens Binnenlands Bestuur een personal computer zijn, een mobiele telefoon of een server. Opsporingsambtenaren mogen de gegevens die zij op de computers aantreffen blokkeren of kopiëren. Ook mogen zij communicatie aftappen.

Ook wordt het mogelijk opsporingsambtenaren als ‘lok-pubers’ in te zetten om de opsporing en vervolging van  ‘groomers’, die via internet minderjarigen benaderen voor seks. Verder wordt heling van computergegevens als zelfstandig delict strafbaar. Daarmee kan iemand worden aan-gepakt die over gegevens van anderen beschikt, ook als niet bewezen kan worden dat hij zelf die gegevens heeft overgenomen. Malafide verkopers die op internet herhaaldelijk goederen of diensten te koop aanbieden, maar niet leveren, kunnen straks strafrechtelijk worden vervolgd. Het Openbaar Ministerie heeft hiervoor een richtlijn ontwikkeld met nieuwe strafeisen voor oplichting via internet.

Communicatie
13-03-2019 16:03

Best bekeken

Vitality Check meet betrokkenheid

Willem van Rhenen, bedrijfsarts bij ArboNed heeft in samenwerking met de universiteit Utrecht een instrument, de ‘Vitality Check’ ontwikkeld waarmee de bevlogenheid of gespannenheid van medewerkers in kaart kan worden gebracht. Ook kunnen aan de hand van dit instrument de oorzaken ...

Document Dialog en ReadSoft vormen krachtig team

Partnership optimaliseert ePostkamer en eFacturatieBunnik, 11 maart 2010 – Document Dialog, leverancier van totaaloplossingen voor documentintensieve organisaties, vormt met ReadSoft een krachtig partnership wat betreft de ontvangst en verwerking van binnenkomende documenten. In ...