Nieuwe wet tegen computercriminaliteit

Met de invoering van de wet Computercriminaliteit III krijgen politie en justitie meer bevoegdheden om computercriminaliteit te bestrijden. Zo kunnen computers heimelijk worden binnengegaan, communicatie worden afgetapt en wordt het mogelijk ‘lokpubers’ online in te zetten.

De wet is bedoeld als reactie op de snelle technologische ontwikkelingen die ervoor hebben gezorgd dat de digitale middelen die de criminele wereld gebruikt vaak moeilijk door politie en justitie aan te pakken is. Op grond van de nieuwe wet mogen politie en justitie in het geheim en op afstand computers binnengaan voor de opsporing van ernstige delicten zoals kinderpornogra-fie, drugshandel of liquidaties.  Dat kan volgens Binnenlands Bestuur een personal computer zijn, een mobiele telefoon of een server. Opsporingsambtenaren mogen de gegevens die zij op de computers aantreffen blokkeren of kopiëren. Ook mogen zij communicatie aftappen.

Ook wordt het mogelijk opsporingsambtenaren als ‘lok-pubers’ in te zetten om de opsporing en vervolging van  ‘groomers’, die via internet minderjarigen benaderen voor seks. Verder wordt heling van computergegevens als zelfstandig delict strafbaar. Daarmee kan iemand worden aan-gepakt die over gegevens van anderen beschikt, ook als niet bewezen kan worden dat hij zelf die gegevens heeft overgenomen. Malafide verkopers die op internet herhaaldelijk goederen of diensten te koop aanbieden, maar niet leveren, kunnen straks strafrechtelijk worden vervolgd. Het Openbaar Ministerie heeft hiervoor een richtlijn ontwikkeld met nieuwe strafeisen voor oplichting via internet.

actueel
13-03-2019 16:03

Best bekeken

Corino technisch consultant bij Newtel Essence

Arnold Corino (28) is in dienst getreden bij Newtel Essence in Vianen als technisch consultant. In deze functie assisteert hij de account manager en adviseert hij ook de klant bij technische vraagstukken over de aangeboden spraak- en data-oplossing. De uitdaging De functie van technisch ...

Huisvesting grote invloed op gebruikers

‘De eenzijdige aandacht op ‘werkplekken’ verschuift naar ‘plekken die werken’. De cruciale vraag daarbij is dan wel wat maakt dat de plekken werken voor de organisatie en haar mensen? Als je maatwerk wilt leveren, moet je namelijk eerst de maat nemen.’ Real ...