‘Nog veel vragen rondom Het Nieuwe Werken’

Flexibele werkplekken, indeling van eigen tijd en veel virtuele meetings. Veel bedrijven zijn de afgelopen jaren bezig geweest met het invoeren van Het Nieuwe Werken. Maar wat maakt het tot een succes? Arjan de Kok, die zelf in zijn twintig jaar durende carrière verschillende implementaties meemaakte, promoveerde onlangs aan de Universiteit Utrecht.

  De Kok keek naar kennisoverdracht, informatiebeveiliging en ervaringen bij Het Nieuwe Werken. ,,Toen ik zes jaar geleden begon met dit onderzoek, merkte ik dat er nog veel vragen waren rondom Het Nieuwe Werken. Hoe implementeren we dit het beste? Wat is de uitvoering die goed bij ons werkt? Ik heb zelf als ICT-projectleider geholpen om systemen op te zetten. Inmiddels is Het Nieuwe Werken bij veel bedrijven geïmplementeerd, maar die vragen blijven. Bovendien wordt er nu een tweede slag gemaakt: hoe kunnen we Het Nieuwe Werken optimaliseren? Ook zijn er grote bedrijven en overheidsinstanties die ermee aan de slag gaan.’’ Volgens De Kok ligt er voor het management een belangrijke rol voor een goede implementatie van Het Nieuwe Werken. ,,Deze werkvorm staat eigenlijk vooral voor resultaatgericht werken, in plaats van een bepaald aantal uren op kantoor te moeten zitten. Mensen delen hun werktijden én werkplek zelf in. Je moet een manager hebben die het vertrouwen voelt om dit los te kunnen laten. In een land als Nederland, waar hiërarchie op de werkvloer niet gebruikelijk is en mensen veel verantwoordelijkheid dragen, is het succes hiervan geen toevalligheid.’’ In het onderzoek kwam naar voren dat de tevredenheid over werk en betrokkenheid bij de organisatie significant stijgen met deze werkvorm. Tegelijkertijd is er nog veel ongemak over de zelfstandige werkplekken en het opgeven van vaste bureaus. De Kok: ,,‘s Ochtends een plek zoeken is voor sommige mensen echt een struikelblok. Maar er zijn apps waarmee je bijvoorbeeld kunt zien, zodra je op kantoor komt, welke bureaus er nog leeg zijn. Met je telefoon check je vervolgens in, zodat mensen je ook kunnen vinden op je plek als ze je die dag zoeken.’’ De Kok pleit voor een plek te kiezen aan de hand van je taak. ,,Moet je veel bellen, ga dan in een hoek zitten waar het wat normaler is om te praten. Heb je een moeilijke taak, zoek dan een hoek op waar het stil is. Overigens blijkt uit Deens onderzoek dat de perceptie van medewerkers over focus en het daadwerkelijke aantal uren dat ze geconcentreerd aan het werk zijn, ongeveer vijftig procent uit elkaar liggen. Mensen denken dat ze niet kunnen werken in de flexibele omgeving door al het lawaai, maar zelf gaan ze ook overleggen met collega’s, bellen of rondlopen.’’ Ook kennis overdragen blijkt een struikelblok, nu veel meer digitaal met elkaar wordt gecommuniceerd. ,,We moeten het kenniswerken en opslaan beter benutten en medewerkers op de meest effectieve manier hun taken laten uitvoeren. Dat hoeft niet ten koste te gaan van de informatieveiligheid. Doordat veel informatie nu digitaal uitgewisseld wordt, door middel van social media of in een conference call, vergeten mensen vaak kennis op te schrijven en gaat informatie verloren. We moeten naar een manier van werken waarbij belangrijke video conference calls bijvoorbeeld opgenomen en opgeslagen worden, zodat ze ook na het gesprek voor iedereen toegankelijk zijn.’’  

actueel
19-02-2018 08:02

Best bekeken

Goed tekeningbeheersysteem is van strategische waarde

Een goed doordacht en opgezet tekeningenbeheersysteem vormt een uiterst belangrijke transparante schakel in de communicatie met betrokken partijen. Het belang van een eenduidig, goed opgezet strategisch tekeningenbeheersysteem komt vooral tot uitdrukking bij belangrijke interne processen op gebieden ...

Innovatie

Itannex heeft bij Van Heeswijk Elektrotechniek in Schijndel de Autodesk Revit MEP software geïmplementeerd om technische installaties beter geïntegreerd te kunnen ontwerpen. Met deze 3D-software, gebaseerd op een ‘Building Information Model’ (BIM), is het installatiebedrijf in ...