OSB eist rectificatie van minister

Schoonmaakbranchevereniging OSB is bepaald niet te spreken over de conclusies uit een onderzoek naar platformwerk. In een brief aan minister Koolmees eist de branchevereniging rectificatie.  

De brief aan Koolmees gaat over de conclusies van onderzoeksbureau SEO met betrekking tot platformwerk. In de brief wordt verwezen naar een conclusie die de onderzoekers trekken. ‘Zij geven aan dat de platformwerkers relatief slecht worden betaald en weinig zekerheid wordt geboden in vergelijking met ander werk. Dit zou volgens de onderzoekers komen door de aard van het werk. Als voorbeeld wordt schoonmaakwerk genoemd, waar in de reguliere arbeidsmarkt ook vrijwel altijd sprake zou zijn van veel flexibiliteit en lage werk- en inkomenszekerheid.
OSB geeft aan niet te kunnen achterhalen waar deze conclusie op is gebaseerd. Deze conclusie is niet gebaseerd op de feiten zoals wij die kennen. In de schoonmaakbranche heeft namelijk 94% een vaste arbeidsrelatie. OSB eist dan ook een rectificatie op de conclusies van het onderzoek.’

Schoonmaak
27-09-2018 13:09

Best bekeken

Uitreiking trendrapportage

Beter inzicht in schoonmaakkostenGemeenten hebben een gedetailleerd inzicht in de schoonmaakkosten en zijn in staat deze kosten op een goede manier te sturen. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van de jaarlijkse trendrapportage facilitaire kengetallen gemeente, die de adviesgroep ...

Verstedelijking moet duurzamer

Duurzame ontwikkeling moet het centrale uitgangspunt worden bij de verdere planning van Nederlandse regio's. Dit stelt de VROM-raad in zijn advies 'Duurzame verstedelijking' dat de raad heeft aangeboden aan de demissionaire ministers Huizinga-Heringa (VROM) en Van Middelkoop (WWI). Terwijl duurzame ...