‘Omzet schoonmaak groeit’

ABN AMRO meldt in haar sectorprognose zakelijke dienstverlening dat de groei van de Nederlandse economie de vraag naar schoonmaakdiensten stimuleert. Wél wordt er gewaarschuwd voor lage marges: ‘Standaard-schoonmaakwerkzaamheden dreigen steeds meer een commodity te worden, waardoor prijsverhogingen moeilijk door te voeren zijn. Daardoor zijn er lage marges, ondanks toenemende omzetten.’

Ook blijft het volume onderhevig aan structurele negatieve onwikkelingen, aldus de bank. De hoeveelheid kantoorruimte staat onder druk. Bovendien zet de overheid haar inbestedingsbeleid voort. ‘Kansen liggen er in de gespecialiseerde reinigingswerkzaamheden: gevelreiniging, reiniging van vliegtuigen of schoonmaak na calamiteiten.’ ABN AMRO meldt dat bedrijven die zich in dergelijke werkzaamheden specialiseren grotere marges kunnen halen. Een andere manier om marges te vergroten, is het verbreden van de dienstverlening door bijvoorbeeld de schoonmaakdienstverlening uit te breiden met beveiliging of catering.

Het lijkt de bank logisch dat deze ontwikkeling zich verder doorzet in de toekomst en ook met andere disciplines de samenwerking wordt gezocht of verdere integratie plaats vindt. De komende twee jaar zien er goed uit voor de schoonmaakondernemer, zo blijkt uit de sectorprognose zakelijke dienstverlening. ‘De economie groeit dit jaar nog wat sterker dan in 2017 en dat heeft positieve gevolgen voor de branche. De ondernemers zijn dan ook overwegend optimistisch. Een ruime meerderheid verwacht een verdere groei van de omzet dit jaar. Een kleine meerderheid van de ondernemers ervaart groeibelemmeringen.’

Het tekort aan arbeidskrachten in de schoonmaakbranche en de gehele sector zakelijke dienstverlening begint immers pijnlijke vormen aan te nemen. ABN AMRO heeft becijferd dat ruim een kwart van de schoonmaakondernemers (27,4 procent) het tekort aan arbeidskrachten inmiddels als een serieuze belemmering ziet. Gelukkig maakt de verwachte omzetgroei een hoop goed. Voor 2018 wordt een groei van 4,5 procent verwacht. In 2019 valt deze groei met 3,5 procent iets lager uit.

actueel
25-04-2018 10:04

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...