Omzetstijging zakelijke dienstverlening versnelt

De omzet van de zakelijke dienstverlening steeg in het tweede kwartaal van 2018 met 8,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. De stijging was hoger dan in het eerste kwartaal (7,5 procent). Het is de hoogste stijging in ruim twee jaar, blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral de omzetten van ingenieurs en de rechtskundige dienstverlening groeiden meer dan een kwartaal eerder. Wel wordt een tekort aan personeel als een belemmering gezien.  

De omzet bij de ingenieurs steeg met 10,5 procent. De omzet bij de rechtskundige dienstverlening nam toe met 8,4 procent. De uitzendbranche is opnieuw de koploper met een omzetstijging van 12,2 procent. Die stijging is vergelijkbaar met een kwartaal eerder. Zakelijke dienstverleners hebben positieve verwachtingen voor de komende drie maanden. Per saldo verwachten zij een verbetering van het economisch klimaat in de komende drie maanden. Ook zijn zij positief over de verwachte omzet, prijzen en personeelssterkte. Maar er loert gevaar, constateren de dienstverleners. 34,5 procent van de zakelijke dienstverleners en 39,1 procent van de IT-dienstverleners noemt een tekort aan personeel als belemmering. In bijna alle branches wordt dit als de belangrijkste belemmering gezien. 

actueel
02-10-2018 15:10

Best bekeken

Uitreiking trendrapportage

Beter inzicht in schoonmaakkostenGemeenten hebben een gedetailleerd inzicht in de schoonmaakkosten en zijn in staat deze kosten op een goede manier te sturen. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van de jaarlijkse trendrapportage facilitaire kengetallen gemeente, die de adviesgroep ...

Verstedelijking moet duurzamer

Duurzame ontwikkeling moet het centrale uitgangspunt worden bij de verdere planning van Nederlandse regio's. Dit stelt de VROM-raad in zijn advies 'Duurzame verstedelijking' dat de raad heeft aangeboden aan de demissionaire ministers Huizinga-Heringa (VROM) en Van Middelkoop (WWI). Terwijl duurzame ...