Onbeperkt met vakantie

In de strijd om schaars personeel onderscheiden verschillende bedrijven, vooral in de it, zich de laatste jaren met ’onbeperkt vakantieverlof’. Nu gaat ook ING, een bedrijf met 14.000 werknemers, hiermee experimenteren, staat in de nieuwe cao.

„Wij denken dat onze medewerkers verantwoordelijk genoeg omgaan met hun taken en hun functie om zelf in te schatten wanneer ze er tussenuit kunnen. In overleg met hun leidinggevende kunnen ze dan verlof opnemen. We geloven in het concept, maar gaan het
eerst op kleinere schaal bij verschillende afdelingen uitproberen, gewoon om te zien hoe het
werkt. Als het een succes is, kan het voor alle bankmedewerkers worden ingevoerd”, zegt
Hein Knaapen, hoofd human resource bij ING tegen de Telegraaf. Softwarebedrijf Bynder
was in 2016 naar eigen zeggen de eerste die onbeperkt vakantieverlof invoerde in Nederland,
waarna tientallen bedrijven, vooral in de it en start-ups, volgden. In de VS werken bedrijven
als Netflix al veel langer met onbeperkt verlof, maar daar is niet iedereen positief over.
Er is een cultuur van hard en lang werken. Als niemand vakantiedagen bijhoudt, kan het
voorkomen dat ambitieuze werknemers nooit verlof opnemen.

„Het bieden van onbeperkte vakantiedagen past in een trend waarin we niet meer denken
in vrije tijd en werktijd, maar juist uitgaan van de rol van de werknemer. Die heeft een taak, maar mag zelf invullen hoe en wanneer hij die invult. Zoals zzp’ers ook werken”, ziet cao-deskundige Henk Strating van HS Arbeidsvoorwaarden. Hij juicht de ontwikkeling toe. „Bedrijven gaan werknemers meer belonen voor hun toegevoegde waarde, in plaats van alleen voor hun tijd. In ruil daarvoor krijgen mensen meer vrijheid over hoe ze hun rol invullen.”

actueel
15-04-2019 16:04

Best bekeken

Uitreiking trendrapportage

Beter inzicht in schoonmaakkostenGemeenten hebben een gedetailleerd inzicht in de schoonmaakkosten en zijn in staat deze kosten op een goede manier te sturen. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van de jaarlijkse trendrapportage facilitaire kengetallen gemeente, die de adviesgroep ...

Verstedelijking moet duurzamer

Duurzame ontwikkeling moet het centrale uitgangspunt worden bij de verdere planning van Nederlandse regio's. Dit stelt de VROM-raad in zijn advies 'Duurzame verstedelijking' dat de raad heeft aangeboden aan de demissionaire ministers Huizinga-Heringa (VROM) en Van Middelkoop (WWI). Terwijl duurzame ...