Onbetaalde rookpauzes voor velen goed idee

Rookpauzes blijken een bijzonder heet hangijzer onder werkend Nederland. Zo vindt meer dan twee derde van de ondervraagden dat rookpauzes standaard onbetaald zouden moeten zijn. Daarnaast zegt 46 procent dat niet-rokers meer vrije dagen verdienen, omdat zij geen rookpauzes nemen. Opmerkelijk is de grote groep rokers die het met beide stellingen eens is: 41 procent van hen stemt in met onbetaalde rookpauzes en zestien procent gunt niet-rokende collega’s meer vrije dagen.  

Dit blijkt uit onderzoek van Acties.nl onder 1.062 Nederlanders naar gezondheid op het werk. Maar liefst 47 procent van hen heeft het liefst dat de werkgever roken onder werktijd geheel verbiedt. Opvallend is dat van de rokers acht procent instemt met minder loon voor rokers, en 24 procent met een algeheel rookverbod. „De hoogte van het percentage rokers dat hiermee instemt verbaast me’’, aldus Vince Franke van Acties.nl. „Het lijkt erop dat er ook binnen de rokers een grote groep bestaat die geen fan is van roken onder werktijd.’’ Franke zegt zich te kunnen voorstellen dat het je als niet-roker kan frustreren wanneer je collega’s die wel roken, meerdere keren per dag naar buiten ziet gaan voor een sigaretje. „Ik denk dat onbetaalde rookpauzes hierin wel uitkomst kunnen bieden.’’ Naast betaalde rookpauzes en minder loon, vindt een kwart van de ondervraagde rokers dat zij best meer (zorg)premie mogen betalen, omdat zij de belastingbetaler uiteindelijk meer geld kosten. Onder niet-rokers is dit percentage zelfs 72 procent. Er lijkt hierin een belangrijke rol weggelegd voor werkgevers. Zo zegt 42 procent van de rokers dat hun baas te weinig doet om een gezonde levensstijl te stimuleren. Franke: „Tegenwoordig zie ik steeds meer bedrijven om me heen samen bootcampen, detoxen en gezonde lunches maken. Persoonlijk probeer ik mijn medewerkers ook zoveel mogelijk te stimuleren om gezonde keuzes te maken.’’

actueel
05-07-2018 12:07

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...