Ondernemers meer risicobewust maken

Veel bedrijven onderschatten de impact van een (grote) brand en realiseren zich niet dat ongeveer de helft van de ondernemingen na zo’n brand binnen twee jaar failliet is. Onder meer via de website Checklistbrand.nl kunnen ondernemers informatie over brandoorzaken vinden en een risicoscan laten uitvoeren.

Verruiming van regelgeving in de afgelopen jaren heeft gezorgd voor meer ruimte voor ondernemen. Deze ruimte betekent ook méér eigen verantwoordelijkheid voor de ondernemer. ,,Ook al voldoet de ondernemer aan de regels, daarmee is niet automatisch sprake van een ‘brandveilig gebouw’’’, zegt voorzitter Stephan Wevers van Brandweer Nederland. De regels gaan vooral over veilig kunnen vluchten bij brand. De brandweer richt zich bovendien bij het bestrijden van brand vooral op het voorkomen van uitbreiding naar naastgelegen compartimenten of gebouwen.

In veel gevallen is het volledig afbranden van het bedrijfsgebouw dan ook een ‘voorspelbare afloop’. ,,Dit risico wordt veelal onderschat door ondernemingen. Al jaren zien we een stijging van miljoenenbranden. In sommige sectoren worden de risico’s zo groot dat het ook steeds moeilijker wordt om hier tegen te verzekeren. Bovendien komen veel bedrijven een grote brand niet te boven, ook als de verzekeraar de verzekerde schade tijdig heeft uitgekeerd. Goed risicomanagement is daarom van wezenlijk belang’’, stelt Leo de Boer, directeur Schade van het Verbond van Verzekeraars.

Het Verbond van Verzekeraars en Brandweer Nederland hebben in een eerdere intentieverklaring aangegeven veel gezamenlijke belangen te hebben en te streven naar het voorkomen van brand: van optreden achteraf (blussen door de brandweer, schade vergoeden door de verzekeraar) naar preventie om brand, leed en schade te voorkomen. In 2016 waren er liefst honderdvijftig bedrijfsbranden, met een schade van minimaal één miljoen euro, de totale schade lag op 470 miljoen euro.

Brandweer en verzekeraars willen gezamenlijk ondernemers meer risicobewust maken, onder meer door risicomanagement onder de aandacht te brengen. Weet de ondernemer welke risico’s hij loopt, voor zowel de kans op brand als de mogelijke afloop daarvan? Om de schade bij brand zoveel mogelijk te beperken, is tijdwinst essentieel. Dit door bijvoorbeeld de compartimentering op orde te hebben, gebruik te maken van onbrandbare isolatie en installatie van brandmelders en goed toegankelijke bluswatervoorzieningen.

actueel
03-04-2018 12:04

Best bekeken

Europese norm maakt werk makkelijker

Er komen naar verwachting in eind 2006 twee Europese normen voor Facility Management. EN 15221 Facilty Management-Terms and Definitions is de basis voor een 'taal' om in Europa over Facility Management te communiceren. EN 15222, een leidraad voor het voorbereiden en afsluiten van Facility Management ...

Corino technisch consultant bij Newtel Essence

Arnold Corino (28) is in dienst getreden bij Newtel Essence in Vianen als technisch consultant. In deze functie assisteert hij de account manager en adviseert hij ook de klant bij technische vraagstukken over de aangeboden spraak- en data-oplossing. De uitdaging De functie van technisch ...