Ontwerp gebouw van invloed op gezondheid gebruikers

Architect Ben van Berkel, bekend van de Erasmusbrug in Rotterdam en het NS-station in Arnhem, is van mening dat architecten te weinig nadenken over het effect van hun ontwerpen op de gezondheid van mensen. Als gastdocent op de Harvard Graduate School of Design laat Van Berkel studenten het onderwerp ‘architectuur en gezondheid’ via diverse invalshoeken benaderen, waaronder via beleid, ruimtelijke ordening en als sociaal-cultureel fenomeen.

,,We gebruiken daarbij de Alfred Smith Houses in New York als voorbeeld. Dat project voor sociale woningbouw uit de jaren ’50 laat goed zien waarom woningcorporaties het vaak zo slecht doen. Er is veel achterstallig onderhoud en mensen moeten soms maanden wachten op reparaties. Bewoners worden totaal niet betrokken bij de ontwikkelingen. Dat zorgt voor veel stress. Mijn studenten bedenken oplossingen om dit soort situaties te verbeteren.’’ Voor zijn eigen ontwerpen bedenkt Van Berkel manieren om de gezondheid van mensen in een gebouw te bevorderen. Door liften te verstoppen en trappen uitnodigender te maken, laat hij mensen meer bewegen in een gebouw. En om verspreiding van ziektekiemen zo veel mogelijk te beperken, gebruikte hij voor het kantoor van de Dienst Uitvoering Onderwijs in Groningen een techniek die bekend is uit ziekenhuizen: frisse lucht komt uit de vloer en wordt via het plafond afgezogen. Speciale lamellen aan de buitenkant van het pand vangen de benodigde wind op. ,,Ambtenaren meldde zich vorig jaar twintig procent minder ziek’’, aldus Van Berkel.

actueel
21-11-2017 09:11

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...