Onderzoeker TU Delft: ‘Energiemanagementsystemen hard nodig’

Om de energieverspilling in gebouwen tegen te gaan, pleit Laure Itard, onderzoeker aan de TU Delft, ervoor om anders te kijken naar installaties: minder naar afzonderlijke componenten en meer op systeemniveau. Hierbij gaat het om systeemdynamica, computermodellen, simulaties en big data uit sensoren. Volgens Itard gebruiken gebouwen immers tot zelfs dertig procent meer energie dan nodig is.

De Française is geen onbekende in de duurzame installatiesector. Ze studeerde natuurkunde en thermodynamica in Frankrijk en werkte als onderzoeker bij Électricité de France. In 1989 kwam ze naar de TU Delft om te promoveren op onderzoek naar compressie- en absorptiewarmtepompen. In 2004 begon ze bij het onderzoeksinstituut OTB (Onderzoek voor de gebouwde omgeving) van de TU Delft. Sinds 2010 is ze lector Energie en Gebouwde Omgeving bij de Haagse Hogeschool, maar daar stopt ze nu mee. Onlangs hield Itard haar afscheidsspeech in Delft, tijdens het symposium Future Proof Energy Systems in Buildings. ‘Energiemanagementsystemen zijn nodig’, zo luidt een van haar boodschappen. Ze noemt het project Installaties 2020, waarover zij de leiding heeft, de ‘kers op de taart’. Het project borduurt voort op een Europees project dat zich richt op de ontwikkeling van een intelligent energiesysteem, waarbij de focus ligt op de interactie tussen het gebouw en het gedrag van de gebruikers. Bij de bouw van de vestiging van de Haagse Hogeschool in Delft werden sensoren opgehangen, die data registreren, zoals temperatuur, luchtvochtigheid, CO2 en de aanwezigheid van mensen. Itard: ,,Dankzij dit project konden we de data ontsluiten, analyseren en diagnostische methoden ontwikkelen om energieverspilling tegen te gaan. Tegelijkertijd maakten we studies op maat naar de wensen van gebouwbeheerders. Ook ontwikkelden we een heuse game om kennis te delen met studenten en professionals. We wilden het gebouw ‘hersens’ geven, zodat het zelf iets kan doen met de data die het genereert. Het leukst is dat het systeem dat wij ontwikkelden ook op andere gebouwen is toe te passen.’’ Itard vergelijkt gebouwen met auto’s. ,,Eigenlijk moeten gebouwen, net als een auto, minimaal één keer per jaar naar de garage. Doe je dat niet, dan zijn er niet alleen meer klachten over het binnenklimaat, maar gaat een gebouw ook steeds meer energie verbruiken.’’

actueel
07-12-2017 10:12

Best bekeken

Sturen op bezettingsgraad optimaliseert gebouwgebruik

De kantorenmarkt zit in zwaar weer. Het aanbod van ruimte is velen malen groter dan de vraag. Tegelijkertijd veranderen de maatschappij en de manier van werken snel. Het nieuwe werken heeft met name door de mogelijkheden van ict een snelle vlucht genomen. Werken anywhere, any time, any device begint ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...