Ook aanbestedingen kunnen agile

Agile werken neemt een vlucht, zowel in het bedrijfsleven als in het publieke domein. Een gebied waarin agile toegevoegde waarde voor organisaties kan leveren is aanbestedingen en inkoopmanagement.  Niet alleen om besparingen te realiseren in het inkooptraject, maar ook om processen sneller te laten verlopen en de samenwerking met externe partijen naar een hoger niveau te tillen. 

Veel processen kunnen agile worden benaderd. Maar een proces van aanbesteding agile uitvoeren? Dat is waar de schoen vaak wringt. Het opstellen van een Request for Proposal (RFP) lijkt in de praktijk in tegenspraak met enige vorm van lenigheid. 
Van oudsher gaan aanbestedingen door meerdere fases heen binnen financiële afdelingen en inkoopsecties. Lange trajecten die gemiddeld genomen 6 tot 9 maanden in beslag nemen. Daarnaast probeert men in het aanbestedingsproces een eindproduct af te bakenen voor over 2 à 3 jaar en te bepalen wat het geheel gaat kosten. Dit laatste, is uit onderzoek vaak gebleken, is een van de problemen. 
Agile werken kan hier uitkomst bieden en produceert – zoals het geval bij andere processen – betere resultaten, zegt Rob Janssen van Vasco Consult tegen consultancy.nl. Hij geeft een opsomming: ga uit van een probleem dat moet worden opgelost in plaats van het visualiseren van de oplossing. Beschrijf het probleem, niet de oplossing. Betrek de financiële afdeling en de inkoopafdeling bij deze agile werkwijze. Creëer een Definition of Done voor de aanbesteding zelf. Zorg ervoor dat de opdrachtgever en de potentiële opdrachtnemers beiden ook echt het agile gedachtegoed kennen en begrijpen. Introduceer een Minimum Viable Product (MVP), waardoor men sneller iets live kan brengen, maar ook beter kan bijsturen.

actueel
07-11-2018 14:11

Best bekeken

Kiezen tussen Lean en Agile niet nodig

Er zijn significante verschillen tussen Lean en Agile. Voor organisaties die hun slagkracht en wendbaarheid willen vergroten, klantgerichter willen werken en meer efficiëntie nastreven is de keuze daarom lastig. Wanneer kies je voor Lean en wanneer is Agile een betere methodiek? Volgens Martijn ...

Klanten De Lage Landen tevreden

De Lage Landen Translease heeft dit jaar de meest tevreden klanten. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Fleetmanagement van het onderzoeksbureau Heliview. Bij dit onderzoek is aan circa 6000 wagenparkbeheerders hun mening gevraagd over dertig aspecten met betrekking tot dienstverlening, ...