Ook aanbestedingen kunnen agile

Agile werken neemt een vlucht, zowel in het bedrijfsleven als in het publieke domein. Een gebied waarin agile toegevoegde waarde voor organisaties kan leveren is aanbestedingen en inkoopmanagement.  Niet alleen om besparingen te realiseren in het inkooptraject, maar ook om processen sneller te laten verlopen en de samenwerking met externe partijen naar een hoger niveau te tillen. 

Veel processen kunnen agile worden benaderd. Maar een proces van aanbesteding agile uitvoeren? Dat is waar de schoen vaak wringt. Het opstellen van een Request for Proposal (RFP) lijkt in de praktijk in tegenspraak met enige vorm van lenigheid. 
Van oudsher gaan aanbestedingen door meerdere fases heen binnen financiële afdelingen en inkoopsecties. Lange trajecten die gemiddeld genomen 6 tot 9 maanden in beslag nemen. Daarnaast probeert men in het aanbestedingsproces een eindproduct af te bakenen voor over 2 à 3 jaar en te bepalen wat het geheel gaat kosten. Dit laatste, is uit onderzoek vaak gebleken, is een van de problemen. 
Agile werken kan hier uitkomst bieden en produceert – zoals het geval bij andere processen – betere resultaten, zegt Rob Janssen van Vasco Consult tegen consultancy.nl. Hij geeft een opsomming: ga uit van een probleem dat moet worden opgelost in plaats van het visualiseren van de oplossing. Beschrijf het probleem, niet de oplossing. Betrek de financiële afdeling en de inkoopafdeling bij deze agile werkwijze. Creëer een Definition of Done voor de aanbesteding zelf. Zorg ervoor dat de opdrachtgever en de potentiële opdrachtnemers beiden ook echt het agile gedachtegoed kennen en begrijpen. Introduceer een Minimum Viable Product (MVP), waardoor men sneller iets live kan brengen, maar ook beter kan bijsturen.

actueel
07-11-2018 14:11

Best bekeken

Goed tekeningbeheersysteem is van strategische waarde

Een goed doordacht en opgezet tekeningenbeheersysteem vormt een uiterst belangrijke transparante schakel in de communicatie met betrokken partijen. Het belang van een eenduidig, goed opgezet strategisch tekeningenbeheersysteem komt vooral tot uitdrukking bij belangrijke interne processen op gebieden ...

Europese norm maakt werk makkelijker

Er komen naar verwachting in eind 2006 twee Europese normen voor Facility Management. EN 15221 Facilty Management-Terms and Definitions is de basis voor een 'taal' om in Europa over Facility Management te communiceren. EN 15222, een leidraad voor het voorbereiden en afsluiten van Facility Management ...