‘Ook in de schoonmaak kun je niet iedereen zomaar plaatsen’

,,De verwachting dat je mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt wel even in een schoonmaakbedrijf kan plaatsen, is niet conform de werkelijkheid.’’ Dit zegt Niel Cortenraad. Hij is directeur bij familiebedrijf Vebego, waar maar liefst 4.500 mensen met een arbeidsbeperking werkt. En hij hoort naar eigen zeggen te veel mooie verhalen vanuit de politiek.

Vebego ging in 2007 als eerste privaat bedrijf een grote samenwerking aan met een sociale werkvoorziening. De arbeidsmarkt voor de schoonmaak was krap én het bedrijf wilde meer maatschappelijk ondernemen. Ze startten een joint venture waarbij ieder voor de helft eigenaar was. ,,Dit vond iedereen toen heel gek. Waarom gaat een privaat bedrijf in deze mensen investeren, vroeg men zich af’’, aldus Cortenraad. Inmiddels werkt Vebego met zestien sociale werkplaatsen in meer dan zestig gemeenten. Met enkele sw-bedrijven zijn ze gezamenlijk een nieuwe onderneming begonnen.

,,Wij hebben ons hele bedrijfsmodel aangepast aan de doelgroep. Dit is ook nodig, anders werkt het niet. Als je honderd mensen van een sociale werkplaats bij een regulier schoonmaakbedrijf neerzet, zit binnen een paar maanden tachtig procent thuis." Het werkt volgens Vebego beter als je een commerciële bedrijfsvoering, inclusief leidinggevenden, binnenbrengt bij de sociale werkplaats. ,,Je kunt van mensen met een laag IQ of een angststoornis niet verwachten dat zij opeens mee kunnen met een cultuur van een ander bedrijf.’’

De directeur geeft een voorbeeld van hoe het is om met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te werken. ,,Voor het schoonmaken van een kantoor zetten we doorgaans vijf man in. Die gaan in een paar uur tijd in een razend tempo stofzuigen, prullenbakken legen, bureaus schoonvegen en toiletten poetsen.’’ Als Vebego hetzelfde werk laat doen door mensen met een arbeidsbeperking dan zetten ze vijftien man personeel in. ,,Eerst vraagt de leidinggevende hoe het met iedereen gaat. Want er is vaak iemand die wat heeft meegemaakt en daarover wil praten. Dit kan zomaar een uur duren. Sommigen kunnen vervolgens direct aan de slag, anderen moet je elke dag weer opnieuw uitleggen wat de bedoeling is.’’

Cortenraad stoort zich aan het beeld dat veel politici schetsen van iemand die begint met een arbeidsvermogen van vijftig of zestig procent en dat door het werken weet op te krikken naar tachtig en vervolgens dankzij ervaring een arbeidsproductiviteit van honderd procent haalt en uit de uitkering stroomt. ,,Dit is een fabeltje. Dit lukt waarschijnlijk nog geen één procent. Het is echt een illusie te denken dat iemand met een blijvende arbeidsbeperking de uitkering uitkomt.’’

Vebego vindt dat de politiek een discussie moet voeren over wat het waard is dat iedereen mee kan doen. ,,Daaruit zou kunnen komen dat de samenleving het minimumloon voldoende vindt, zoals bij de voorgestelde loondispensatie. Maar dan wordt de werknemer dus eigenlijk wel 'gestraft' voor het feit dat hij een handicap heeft.’’ De gedachte van een inclusieve samenleving vindt Cortenraad mooi. ,,Maar als dit gepaard gaat met bezuinigingen, zoals de afgelopen jaren, komt er niets van terecht.’’

actueel
30-04-2018 16:04

Best bekeken

Europese norm maakt werk makkelijker

Er komen naar verwachting in eind 2006 twee Europese normen voor Facility Management. EN 15221 Facilty Management-Terms and Definitions is de basis voor een 'taal' om in Europa over Facility Management te communiceren. EN 15222, een leidraad voor het voorbereiden en afsluiten van Facility Management ...

Corino technisch consultant bij Newtel Essence

Arnold Corino (28) is in dienst getreden bij Newtel Essence in Vianen als technisch consultant. In deze functie assisteert hij de account manager en adviseert hij ook de klant bij technische vraagstukken over de aangeboden spraak- en data-oplossing. De uitdaging De functie van technisch ...