Op de motor vanwege verkeersdrukte

Vanwege de toenemende drukte op de Nederlandse wegen, gaan vanaf komende maand drie auto-inspecteurs binnen de AVN Group zich in de Randstad verplaatsen per motor. Door de groei in aantallen inspecties bij (private)lease-rijders op locatie moest men op zoek naar oplossingen om de drukte te omzeilen.

Drie van de twaalf auto-inspecteurs van AutoInspectie.nl leggen nu hun bezoeken af per motor. „Bij deze inspecties op locatie liepen we continu tegen een aantal zaken aan die het plannen van dergelijke inspecties onmogelijk maken. De drukte op de weg en het toenemend aantal files zorgen ervoor dat een traject wat normaal in een half uur kan worden afgelegd, nu regelmatig oploopt tot bijna een uur ”, aldus Wierd Meijering, directeur AVN Group.

Naast de file druk was er nog een tijdrovend en kostenverhogend onderdeel, de inspectie midden in de stad. Eenrichtingsverkeer welke nog niet op de kaarten is bijgewerkt, opengebroken straten, het vinden van een parkeerplek en vervolgens de hoge parkeerkosten.
De keuze om de auto niet door de berijder maar door een onafhankelijk inspecteur te laten beoordelen neemt wel af, maar is nog steeds het overgrote deel. „In eerste instantie hebben we
gedacht aan strategische hubs, locaties net buiten de file zone, eventueel vast bemand. Kostentechnisch en klantvriendelijk blijkt dit niet te zijn. De berijder is op een locatie waar hij niet wil zijn en wil je 100% dienstverlening regelen, dan moet je veel kosten maken om de klant naar de locatie te brengen waar hij wel wil zijn”, aldus Wierd Meijering. „Toen kwam de ingeving van een collega die regelmatig in de file staat. De motorrijders gaan altijd tussen de file door. De ANWB heeft monteurs op de motor, Rijkswaterstaat heeft inspecteurs op de motor, maar ook de Politie- en Ambulance- diensten moeten we niet vergeten. Hierop hebben wij alle opties tegen elkaar afgewogen. Ongevallenrisico, kosten motor & weersinvloeden tegenover tijdsbesparing & effi ciency”, aldus Meijering. 

actueel
15-04-2019 16:04

Best bekeken

Uitreiking trendrapportage

Beter inzicht in schoonmaakkostenGemeenten hebben een gedetailleerd inzicht in de schoonmaakkosten en zijn in staat deze kosten op een goede manier te sturen. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van de jaarlijkse trendrapportage facilitaire kengetallen gemeente, die de adviesgroep ...

Verstedelijking moet duurzamer

Duurzame ontwikkeling moet het centrale uitgangspunt worden bij de verdere planning van Nederlandse regio's. Dit stelt de VROM-raad in zijn advies 'Duurzame verstedelijking' dat de raad heeft aangeboden aan de demissionaire ministers Huizinga-Heringa (VROM) en Van Middelkoop (WWI). Terwijl duurzame ...