Op naar veilige en duurzame scholen in Groningen

Onlangs werd de publicatie ‘Naar een slimme aanpak voor Scholenbouw in Noord-Nederland’ officieel gepresenteerd. Uit handen van Sander Wubbolts, regiomanager Bouwend Nederland Regio Noord, ontving Bé Schollema de rapportage. De voorzitter van de stuurgroep onderwijshuisvesting aardbevingsgemeenten las in de publicatie dat er vóór 2021 negenentwintig nieuwe scholen gebouwd worden en eenenveertig scholen versterkt en verduurzaamd.

De publicatie is een samenwerkingsverband van TNO, Bouwend Nederland, Uneto-VNI, BNA, VNconstructeurs en BuildinG heeft hiervoor een slimme aanpak ontwikkeld. De noodzaak is volgens Wubbolts gelegen in twee zaken. ,,Ten eerste is de bouwopgave in Groningen sterk versnipperd: de negen individuele gemeenten en twintig schoolbesturen zien ieder project als eenmalig en uniek en volgen hun eigen aanpak. Dat is een begrijpelijke werkwijze. Tegelijkertijd is de opgave groot en is er een dreigend capaciteitstekort op de markt.’’

Een slimme aanpak, waarin innovaties zoveel mogelijk benut worden, is van belang. Dit kan dit niet opgelost worden zonder de markt te betrekken in de plannen, aldus Wubbolts: ,,Door partijen uit de bouwkolom voor te bereiden op projecten en vroegtijdig te vragen om hun suggesties en ideeën, worden kansen benut om duurzame oplossingen te realiseren binnen tijd en budget.’’

Op dit moment krijgen partijen in de bouwkolom, zoals architecten, constructeurs, bouwers en installateurs, maar moeizaam inzicht in welke bouwopgaven wanneer op de markt komen. Innovatieve oplossingen uit de markt krijgen op deze manier weinig kans. Bovendien is het proces om in aanmerking te komen voor een opdracht iedere keer weer net anders. Dit leidt tot kostbare procedures en onnodig tijdverlies.

Een slimme aanpak helpt om zo snel mogelijk, en met behoud van kwaliteit en een goede afwerking, duurzame scholen te creëren. Meer onderlinge samenwerking speelt daarin een centrale rol. Samenwerking tussen gemeentes en schoolbesturen onderling en samenwerking met de markt. Marktpartijen denken graag mee over oplossingen voor de bouwopgave. Innovaties uit de markt vinden zo makkelijker hun weg naar de realisatie en dit kan leiden tot opschaling en kostenreductie.

actueel
13-04-2018 09:04

Best bekeken

Koffiecorner cruciale kantoorfaciliteit

Bij het ontwerp van een nieuw interieur speelt de koffiecorner een steeds belangrijkere rol. Dit constateert onder meer interieurspecialist Jaap den Braber. ‘In vergelijking met een aantal jaar geleden, zijn bedrijven bewuster bezig met de inrichting hiervan. Men wil klanten en medewerkers ...

Energiescan levert goedkopere maaltijden

 De kans is groot dat een deel van de patiënten in het UMC St. Radboud over enige tijd niet meer ’s middags maar ’s avonds de warme maaltijd krijgt voorgeschoteld. Uit onderzoek in het kader van de tweede Meerjarenafspraak (MJA2) is gebleken dat het ziekenhuis daarmee ...