Oplossingen voor circulaire werkomgeving

Er zijn genoeg partijen die inzetten op een kantoorgebouw dat zo veel mogelijk circulair is. Gebouwen verbruiken namelijk veel energie, in de vorm van grondstoffen en afval, en zijn daarmee echte ‘energieslurpers’. Op de website www.denieuwedraai.nl worden enkele oplossingen besproken, die kunnen helpen om dit te bereiken.

Betalen voor gebruik

Volgens het concept van de circulariteit vertegenwoordigen alle materialen in een gebouw waarde. Een business model dat perfect aansluit bij deze gedachte is het leasen van meubilair. De afnemer is hierbij niet in bezit van de kantoorinrichting, maar betaalt simpelweg alleen voor het gebruik ervan. De leverancier verzorgt op zijn beurt de service en het onderhoud van het meubilair. Aan het einde van het contract wordt de inrichting door de leverancier teruggenomen en weer naar waarde ingezet. De cirkel is dan weer rond.

Van grondstof tot grondstof

Een andere manier om gebouw en -interieur circulair vorm te geven, is door elk materiaal als grondstof te blijven zien. Door producten te maken waarvan de gebruikte materialen makkelijk van elkaar te scheiden zijn, kunnen ze effectief worden hergebruikt of gerecycled. Op deze manier kunnen de grondstoffen die voor het ene product worden gebruikt ook opnieuw als grondstof ingezet worden. Kantoren en inrichtingen volgens dit Cradle to Cradle-principe zijn volledig circulair.

 Afvalstromen hergebruiken

In een kantoor wordt veel afval geproduceerd. Een belangrijk onderdeel van het circulair maken van een gebouw is het zo veel mogelijk wegwerken van deze afvalstromen. De eerste stap hierbij is uit te zoeken waar het afval vandaan komt. Bedenk vervolgens hoe je het gebruik van materialen kunt aanpassen, zodat het leidt tot minder afval. Als er toch dingen weggegooid moeten worden, zorg er dan voor dat het gerecycled of gecomposteerd kan worden.

actueel
05-02-2018 11:02

Best bekeken

Hoe luncht Nederlandse werknemer

Nederlanders zijn onder te verdelen in bewuste eters, mobiele consumenten, lekkerbekken, traditionele lunchers en grote genieters. Dit blijkt uit de antwoorden van de veertigduizend personen, die online meededen aan een enquête van Cateraar Albron. Via de website ...

Het nieuwe maatwerken

Een beetje een rare. Soms een lastpost, maar ook gids en vakman. Dat typeert huisvestingsadviseur en interieurarchitect Erick Wuestman. Hij voelt dat bedrijven hem in eerste instantie soms lastig vinden als ze hem hebben ingehuurd voor advies over hun huisvestingsvraagstuk. Probleem is dat de meeste ...