Opstellen van gecertificeerd UPD brandbeveiliging

Een uitgangspuntendocument brandbeveiliging met CCV-keurmerk is een keuze voor vakmanschap. Het document voldoet namelijk aan de gestelde kwaliteitseisen en houdt rekening met de afspraken over brandbeveiliging tussen de gebouwgebruiker en kaderstellende partijen zoals bevoegd gezag en verzekeraars.   

Twee organisaties mogen vanaf nu Uitgangspuntendocumenten brandbeveiliging opstellen met CCV-keurmerk. Hierdoor weten opdrachtgevers zeker dat het uitgangspuntendocument aan alle gestelde eisen voldoet en past bij hun situatie. European Fire Protection Consultants (EFPC) uit Bilthoven en DGMR uit Arnhem zijn door de certificatie-instelling CIBV positief beoordeeld volgens het CCV-schema Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging. CIBV controleert EFPC en DGMR steekproefsgewijs op de opgestelde uitgangspuntendocumenten, zodat de kwaliteit ook geborgd blijft. Het CCV stelde de eisen van dit nieuwe CCV-keurmerk op in samenspraak met opdrachtgevers, brandweer, verzekeraars en brandbeveiligingsexperts. Het garandeert dat een uitgangspuntendocument voldoet aan de juiste kwaliteit en voorkomt kosten en oponthoud tijdens de bouw of renovatie. 

actueel
04-01-2019 16:01

Best bekeken

Hoe luncht Nederlandse werknemer

Nederlanders zijn onder te verdelen in bewuste eters, mobiele consumenten, lekkerbekken, traditionele lunchers en grote genieters. Dit blijkt uit de antwoorden van de veertigduizend personen, die online meededen aan een enquête van Cateraar Albron. Via de website ...

Het nieuwe maatwerken

Een beetje een rare. Soms een lastpost, maar ook gids en vakman. Dat typeert huisvestingsadviseur en interieurarchitect Erick Wuestman. Hij voelt dat bedrijven hem in eerste instantie soms lastig vinden als ze hem hebben ingehuurd voor advies over hun huisvestingsvraagstuk. Probleem is dat de meeste ...