Opstellen van gecertificeerd UPD brandbeveiliging

Een uitgangspuntendocument brandbeveiliging met CCV-keurmerk is een keuze voor vakmanschap. Het document voldoet namelijk aan de gestelde kwaliteitseisen en houdt rekening met de afspraken over brandbeveiliging tussen de gebouwgebruiker en kaderstellende partijen zoals bevoegd gezag en verzekeraars.   

Twee organisaties mogen vanaf nu Uitgangspuntendocumenten brandbeveiliging opstellen met CCV-keurmerk. Hierdoor weten opdrachtgevers zeker dat het uitgangspuntendocument aan alle gestelde eisen voldoet en past bij hun situatie. European Fire Protection Consultants (EFPC) uit Bilthoven en DGMR uit Arnhem zijn door de certificatie-instelling CIBV positief beoordeeld volgens het CCV-schema Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging. CIBV controleert EFPC en DGMR steekproefsgewijs op de opgestelde uitgangspuntendocumenten, zodat de kwaliteit ook geborgd blijft. Het CCV stelde de eisen van dit nieuwe CCV-keurmerk op in samenspraak met opdrachtgevers, brandweer, verzekeraars en brandbeveiligingsexperts. Het garandeert dat een uitgangspuntendocument voldoet aan de juiste kwaliteit en voorkomt kosten en oponthoud tijdens de bouw of renovatie. 

actueel
04-01-2019 16:01

Best bekeken

Corino technisch consultant bij Newtel Essence

Arnold Corino (28) is in dienst getreden bij Newtel Essence in Vianen als technisch consultant. In deze functie assisteert hij de account manager en adviseert hij ook de klant bij technische vraagstukken over de aangeboden spraak- en data-oplossing. De uitdaging De functie van technisch ...

Huisvesting grote invloed op gebruikers

‘De eenzijdige aandacht op ‘werkplekken’ verschuift naar ‘plekken die werken’. De cruciale vraag daarbij is dan wel wat maakt dat de plekken werken voor de organisatie en haar mensen? Als je maatwerk wilt leveren, moet je namelijk eerst de maat nemen.’ Real ...