Opstellen van gecertificeerd UPD brandbeveiliging

Een uitgangspuntendocument brandbeveiliging met CCV-keurmerk is een keuze voor vakmanschap. Het document voldoet namelijk aan de gestelde kwaliteitseisen en houdt rekening met de afspraken over brandbeveiliging tussen de gebouwgebruiker en kaderstellende partijen zoals bevoegd gezag en verzekeraars.   

Twee organisaties mogen vanaf nu Uitgangspuntendocumenten brandbeveiliging opstellen met CCV-keurmerk. Hierdoor weten opdrachtgevers zeker dat het uitgangspuntendocument aan alle gestelde eisen voldoet en past bij hun situatie. European Fire Protection Consultants (EFPC) uit Bilthoven en DGMR uit Arnhem zijn door de certificatie-instelling CIBV positief beoordeeld volgens het CCV-schema Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging. CIBV controleert EFPC en DGMR steekproefsgewijs op de opgestelde uitgangspuntendocumenten, zodat de kwaliteit ook geborgd blijft. Het CCV stelde de eisen van dit nieuwe CCV-keurmerk op in samenspraak met opdrachtgevers, brandweer, verzekeraars en brandbeveiligingsexperts. Het garandeert dat een uitgangspuntendocument voldoet aan de juiste kwaliteit en voorkomt kosten en oponthoud tijdens de bouw of renovatie. 

Beveiliging
04-01-2019 16:01

Best bekeken

Uitreiking trendrapportage

Beter inzicht in schoonmaakkostenGemeenten hebben een gedetailleerd inzicht in de schoonmaakkosten en zijn in staat deze kosten op een goede manier te sturen. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van de jaarlijkse trendrapportage facilitaire kengetallen gemeente, die de adviesgroep ...

Verstedelijking moet duurzamer

Duurzame ontwikkeling moet het centrale uitgangspunt worden bij de verdere planning van Nederlandse regio's. Dit stelt de VROM-raad in zijn advies 'Duurzame verstedelijking' dat de raad heeft aangeboden aan de demissionaire ministers Huizinga-Heringa (VROM) en Van Middelkoop (WWI). Terwijl duurzame ...