Optimaal functioneren in gezonde gebouwen

,,Architecten worden getraind om op het gebied van esthetiek meerwaarde te bieden, maar vergeten daarbij te kijken naar wat een gebruiker echt gelukkig maakt. Dat is niet per se een mooie gevel, maar een omgeving met frisse lucht, voldoende daglicht en gezonde materialen.’’

Aan het woord is Thomas Bögl, directeur van LIAG architecten en bouwadviseurs. ,,We realiseren het ons misschien niet altijd, maar er zijn genoeg voorbeelden die laten zien dat de inrichting, het binnenklimaat en andere aspecten van een gebouw actief bijdragen aan de beleving en zelfs de levensverwachting van een persoon.” Optimale omgevingen bereik je alleen door aan het begin van een proces de koppen bij elkaar te steken. Bögl: ,,We maken er een punt van om vooraf met de gebruikers aan tafel te zitten. Goed voorbeeld is het Frits Philips Lyceum in Eindhoven, waar de gebruikers vertelden over de elementen die ze in het gebouw wilden terugzien en hoe ze zich wilden voelen.’’

Ook bij de totstandkoming van het kinderoncologisch centrum Prinses Máxima Centrum in Utrecht vond grondig overleg plaats. ,,Tijdens het ontwerpproces heeft LIAG een arts en psychologe betrokken om voor ons uit te vinden welke maatregelen daadwerkelijk nut hebben. We ontwierpen het Prinses Máxima Centrum volgens ‘Evidence Based Design’, rondom behoeften van de jonge patiënt en zijn familie.’’ Met alleen praten maak je nog geen gezond gebouw. ,,Het gebruik van circulaire en gezonde materialen speelt een belangrijke rol in de beleving en uiteindelijk ook het welbevinden van gebruikers.’’

Hierbij is onderzoek naar hoe materialen worden samengesteld en welke grondstoffen erin zitten onontbeerlijk, zegt Bögl. ,,We zoeken dit niet zelf uit, maar gebruiken hiervoor analyses van bijvoorbeeld TU Delft. Die kennis gebruiken we als uitgangspunt bij gesprekken met opdrachtgevers, om ook op dit vlak een goed advies te geven.’’ Een voorbeeld van een gezonder alternatief is de toepassing van modulaire vloerbedekking. ,,Door een vloer te gebruiken die niet is vastgelijmd, breng je veel minder schadelijke stoffen in een ruimte.’’

Ongeacht welke innovaties er in een gebouw worden toegepast, blijft het plezier, het comfort en de gezondheid van gebruikers het focuspunt. Bögl: ,,Dit is ook waar ik mijn energie uit put en het voor doe. Jaren geleden kreeg ik een rondleiding in een gebouw waarvoor wij het ontwerp mochten verzorgen. Een van de medewerkers vertelde opgelucht dat ze nooit meer hoofdpijn had sinds ze in het gebouw werkte: het grootste compliment dat je kunt krijgen.”

actueel
13-03-2018 13:03

Best bekeken

Fm en duurzame daden

Nu duurzaamheid op de agenda van vrijwel iedere facilitair manager staat, rijst de vraag wat hij moet weten om dit onderwerp bij de kop te pakken. Facilitair managers zijn al langer bezig met de ecologische gevolgen van de bedrijfsvoering en spelen hierop in door de introductie van bijvoorbeeld een ...

Veilige kersversieringen onontbeerlijk

Nederland ontbeert duidelijke regelgeving met betrekking tot de brandveiligheid van versieringmaterialen zoals kerststukjes. Daarom werkt het centrum van normalisatie NEN aan een eenduidige richtlijn. Aan deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA), met nummer 8007, werken landelijke organisaties mee ...