Optimaal functioneren in gezonde gebouwen

,,Architecten worden getraind om op het gebied van esthetiek meerwaarde te bieden, maar vergeten daarbij te kijken naar wat een gebruiker echt gelukkig maakt. Dat is niet per se een mooie gevel, maar een omgeving met frisse lucht, voldoende daglicht en gezonde materialen.’’

Aan het woord is Thomas Bögl, directeur van LIAG architecten en bouwadviseurs. ,,We realiseren het ons misschien niet altijd, maar er zijn genoeg voorbeelden die laten zien dat de inrichting, het binnenklimaat en andere aspecten van een gebouw actief bijdragen aan de beleving en zelfs de levensverwachting van een persoon.” Optimale omgevingen bereik je alleen door aan het begin van een proces de koppen bij elkaar te steken. Bögl: ,,We maken er een punt van om vooraf met de gebruikers aan tafel te zitten. Goed voorbeeld is het Frits Philips Lyceum in Eindhoven, waar de gebruikers vertelden over de elementen die ze in het gebouw wilden terugzien en hoe ze zich wilden voelen.’’

Ook bij de totstandkoming van het kinderoncologisch centrum Prinses Máxima Centrum in Utrecht vond grondig overleg plaats. ,,Tijdens het ontwerpproces heeft LIAG een arts en psychologe betrokken om voor ons uit te vinden welke maatregelen daadwerkelijk nut hebben. We ontwierpen het Prinses Máxima Centrum volgens ‘Evidence Based Design’, rondom behoeften van de jonge patiënt en zijn familie.’’ Met alleen praten maak je nog geen gezond gebouw. ,,Het gebruik van circulaire en gezonde materialen speelt een belangrijke rol in de beleving en uiteindelijk ook het welbevinden van gebruikers.’’

Hierbij is onderzoek naar hoe materialen worden samengesteld en welke grondstoffen erin zitten onontbeerlijk, zegt Bögl. ,,We zoeken dit niet zelf uit, maar gebruiken hiervoor analyses van bijvoorbeeld TU Delft. Die kennis gebruiken we als uitgangspunt bij gesprekken met opdrachtgevers, om ook op dit vlak een goed advies te geven.’’ Een voorbeeld van een gezonder alternatief is de toepassing van modulaire vloerbedekking. ,,Door een vloer te gebruiken die niet is vastgelijmd, breng je veel minder schadelijke stoffen in een ruimte.’’

Ongeacht welke innovaties er in een gebouw worden toegepast, blijft het plezier, het comfort en de gezondheid van gebruikers het focuspunt. Bögl: ,,Dit is ook waar ik mijn energie uit put en het voor doe. Jaren geleden kreeg ik een rondleiding in een gebouw waarvoor wij het ontwerp mochten verzorgen. Een van de medewerkers vertelde opgelucht dat ze nooit meer hoofdpijn had sinds ze in het gebouw werkte: het grootste compliment dat je kunt krijgen.”

actueel
13-03-2018 13:03

Best bekeken

Hoe luncht Nederlandse werknemer

Nederlanders zijn onder te verdelen in bewuste eters, mobiele consumenten, lekkerbekken, traditionele lunchers en grote genieters. Dit blijkt uit de antwoorden van de veertigduizend personen, die online meededen aan een enquête van Cateraar Albron. Via de website ...

Het nieuwe maatwerken

Een beetje een rare. Soms een lastpost, maar ook gids en vakman. Dat typeert huisvestingsadviseur en interieurarchitect Erick Wuestman. Hij voelt dat bedrijven hem in eerste instantie soms lastig vinden als ze hem hebben ingehuurd voor advies over hun huisvestingsvraagstuk. Probleem is dat de meeste ...