‘Overgangsregeling uitwisseling data nodig bij no deal-Brexit’

De Brexit gaat niet alleen gevolgen hebben voor fysiek verkeer, ook digitaal verkeer komt onder druk te staan. Indien er geen Brexit-akkoord tot stand komt, vervallen per 29 maart de huidige afspraken voor de uitwisseling van data tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Wat daarvoor in de plaats komt blijft waarschijnlijk nog lang onzeker, meldt Nederland ICT.

Nederland ICT roept daarom op tot een overgangsregeling om de bedrijven de tijd te gunnen zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Als het Verenigd Koninkrijk na de Brexit geen onderdeel meer is van de Europese Unie, krijgt het land een andere status: het wordt een ‘derde’ land. In de Europese wet is vastgelegd dat gegevens van Europeanen die zijn opgeslagen buiten de Europese Unie, een gelijkwaardig beschermingsniveau moeten hebben als voor data-opslag binnen de EU. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe Europa het niveau van bescherming van data in het VK gaat beoordelen. Afhankelijk van deze beoordeling moeten Ne-derlandse bedrijven wel of geen aanpassingen gaan doorvoeren.

„Deze onzekerheid treft veel bedrijven en gaat breder dan alleen de ICT-sector”, zegt Lotte de Bruijn, directeur van Nederland ICT. „Denk aan een securitybedrijf dat meekijkt of je website niet wordt aangevallen, waarbij het personeel is gevestigd in Engeland, of aan een handige app om bestanden te delen met klanten waarvan hun server in Engeland staat. Maar ook een internationaal bedrijf waarvan de helpdesk in Engeland is gevestigd.”

In het Brexit-akkoord was afgesproken dat de huidige regels voor de uitwisseling van data tot eind 2020 zouden gelden, zodat overheden en bedrijven de tijd hadden nieuwe afspraken te maken. „Nu dat akkoord er hoogstwaarschijnlijk niet komt, vragen we de Autoriteit Persoonsgegevens om een overgangsperiode van minimaal 15 maanden”, zegt De Bruijn

actueel
13-03-2019 15:03

Best bekeken

Corino technisch consultant bij Newtel Essence

Arnold Corino (28) is in dienst getreden bij Newtel Essence in Vianen als technisch consultant. In deze functie assisteert hij de account manager en adviseert hij ook de klant bij technische vraagstukken over de aangeboden spraak- en data-oplossing. De uitdaging De functie van technisch ...

Huisvesting grote invloed op gebruikers

‘De eenzijdige aandacht op ‘werkplekken’ verschuift naar ‘plekken die werken’. De cruciale vraag daarbij is dan wel wat maakt dat de plekken werken voor de organisatie en haar mensen? Als je maatwerk wilt leveren, moet je namelijk eerst de maat nemen.’ Real ...