‘Overgangsregeling uitwisseling data nodig bij no deal-Brexit’

De Brexit gaat niet alleen gevolgen hebben voor fysiek verkeer, ook digitaal verkeer komt onder druk te staan. Indien er geen Brexit-akkoord tot stand komt, vervallen per 29 maart de huidige afspraken voor de uitwisseling van data tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Wat daarvoor in de plaats komt blijft waarschijnlijk nog lang onzeker, meldt Nederland ICT.

Nederland ICT roept daarom op tot een overgangsregeling om de bedrijven de tijd te gunnen zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Als het Verenigd Koninkrijk na de Brexit geen onderdeel meer is van de Europese Unie, krijgt het land een andere status: het wordt een ‘derde’ land. In de Europese wet is vastgelegd dat gegevens van Europeanen die zijn opgeslagen buiten de Europese Unie, een gelijkwaardig beschermingsniveau moeten hebben als voor data-opslag binnen de EU. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe Europa het niveau van bescherming van data in het VK gaat beoordelen. Afhankelijk van deze beoordeling moeten Ne-derlandse bedrijven wel of geen aanpassingen gaan doorvoeren.

„Deze onzekerheid treft veel bedrijven en gaat breder dan alleen de ICT-sector”, zegt Lotte de Bruijn, directeur van Nederland ICT. „Denk aan een securitybedrijf dat meekijkt of je website niet wordt aangevallen, waarbij het personeel is gevestigd in Engeland, of aan een handige app om bestanden te delen met klanten waarvan hun server in Engeland staat. Maar ook een internationaal bedrijf waarvan de helpdesk in Engeland is gevestigd.”

In het Brexit-akkoord was afgesproken dat de huidige regels voor de uitwisseling van data tot eind 2020 zouden gelden, zodat overheden en bedrijven de tijd hadden nieuwe afspraken te maken. „Nu dat akkoord er hoogstwaarschijnlijk niet komt, vragen we de Autoriteit Persoonsgegevens om een overgangsperiode van minimaal 15 maanden”, zegt De Bruijn

ICT
13-03-2019 15:03

Best bekeken

Vitality Check meet betrokkenheid

Willem van Rhenen, bedrijfsarts bij ArboNed heeft in samenwerking met de universiteit Utrecht een instrument, de ‘Vitality Check’ ontwikkeld waarmee de bevlogenheid of gespannenheid van medewerkers in kaart kan worden gebracht. Ook kunnen aan de hand van dit instrument de oorzaken ...

Document Dialog en ReadSoft vormen krachtig team

Partnership optimaliseert ePostkamer en eFacturatieBunnik, 11 maart 2010 – Document Dialog, leverancier van totaaloplossingen voor documentintensieve organisaties, vormt met ReadSoft een krachtig partnership wat betreft de ontvangst en verwerking van binnenkomende documenten. In ...